پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد رمضانپور فومشی [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، سعید جمالی ایوانی [استاد مشاور]
چکیده: در همه‌ی صنایع، آزمایشگاه‌ها‌ی مراکز ملی کشور، واحدهای تحقیقاتی دانشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و به عبارتی تمامی ارگان‌هایی که از دبی‌سنج استفاده می‌نمایند، استفاده از یک دبی‌سنج دقیق غیر‌قابل‌اجتناب می‌باشد و مسئله اندازه‌گیری بحث مهمی تلقی می‌شود. یکی از مصارف مهم دبی‌سنج‌ها، مصارف گاز خانگی می‌باشد که بخش قابل‌توجهی از مصرف گاز کشور به آن اختصاص می‌یابد. لذا طراحی و ساخت یک دبی‌سنج با دقت اندازه‌گیری قابل قبول ضروریست. در میان انواع موجود دبی‌سنج‌های مختلف، دبی‌سنج‌های جرمی حرارتی لوله مویی دارای دقت اندازه‌گیری بالا در شرایط مختلف عملکردی می‌باشند. این نوع دبی‌سنج نسبت به دبی‌سنج‌های دیافراگمی موجود از ساختار ساده‌تر، اجزای غیر‌متحرک، تعمیرات دوره‌ای کمتر و نیزاز دقت بیشتری برخوردار است. این دبی‌سنج بر اساس قانون اول ترمودینامیک عمل می‌کند و از یک المنت حرارتی در وسط و دو حسگر قبل و بعد المنت حرارتی بر روی لوله حسگر و بخش آرام ساز تشکیل شده است. به‌این‌صورت که با اعمال شار حرارتی به لوله حسگر و محاسبه میزان اختلاف دما در اثر عبور جریان برای محاسبه دبی سیال استفاده می‌شود. برای محاسبه اختلاف دما مدار الکترونیکی AVR طراحی شده است که با کد‌نویسی به زبان C و برنامه CodeVisionAVR Advanced 3.12 در IC برنامه‌ریزی شده است. از حسگر مقاومتی PT100 برای حس کردن دما بر روی لوله حسگر نیز استفاده شده است. طراحی و ساخت این نوع دبی‌سنج مطابق استاندارد‌های ملی گاز و با تجهیزات و امکانات موجود در بازار می‌باشد. پس از کالیبراسیون دبی‌سنج ساخته شده، به بحث و بررسی نتایج حاصل، محاسبه عدم قطعیت موجود در اندازه‌گیری و همچنین محدوده‌ی عملکرد قابل استناد دبی‌سنج پرداخته شد. ضریب کالیبراسیون بدست آمده برابر 0.08 می‌باشد و دبی‌سنج تا دبی 1.2 متر مکعب بر ساعت قابل استفاده می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دبی‌سنج جرمی حرارتی #لوله مویی #انتقال حرارت #گاز خانگی #کالیبراسیون #عدم قطعیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)