پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی شریعتی [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش روز افزون هزینه های تأمین انرژی، اســتفاده بهینه از آن، جلوگیری از هدررفت آن از طرق مختلف از جمله تعویض سیستم های قدیمی با تکنولوژی های جدیدتر، برطرف نمودن عیوب تجهیزات، افزایش راندمان تجهیزات باایجاد تغییرات ســاختاری و یا اســتفاده ازتکنولوژی های نوین در آن ها، اهمیت فوق العاده ای یافته است. امروزه مبدل های گرمایی، نقــش انکارناپذیری در بازیافت انواع حامل های انرژی خاصه از نوع حرارتی ایفا نموده اند. لوله های حرارتی نوسانی یکی از این مبدل هاست که برای بازیافت حرارت مورد استفاده قرار می گیرد . ساختمان این مبدل ها متشکل از تعدادی لوله باریک با پیچ و خم های زیاد که اواپراتور و کندانسور در این خم ها قرار گرفته اند. در ساختمان آن ها هیچ فیتیله ای قرار نگرفته است. ساختار ساده و ارزان قیمت، واکنش حرارتی سریع و توانایی انتقال حرارت بالا، سرو صدای کم به دلیل عدم استفاده از هیچ نوع نیروی محرکه، لوله حرارتی را در مقایسه با لوله های حرارتی معمول بسیار جذابتر ساخته است. دراین پروژه، انتقال حرارت در یک نوع لوله حرارتی نوسانی بسته با استفاده از نرم افزار انسیس - فلوئنت مدل شده است و نتایج آن با یک نمونه بازیافت حرارت توسط یک نمونه لوله حرارتی نوسانی که طراحی و ساخته شده، مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش دبی هوای کندانسور باعث کاهش اختلاف دمای دو مجرا، افزایش انتقال حرارت در کندانسور و اواپراتور و همچنین افزایش راندمان سیستم می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل حرارتی #لوله حرارتی #لوله حرارتی نوسانی #شبیه سازی جریان حرارت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)