پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
یونس بیات [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، شهرام هاشمی مرغزار[استاد راهنما]
چکیده: به طور کلی در بسیاری از صنایع عمل اندازه‌گیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و اندازه‌گیری جریان سیالات همواره یکی از رایجترین پارامترهای مورد اندازه‌گیری بوده است. در صنایع نفت و گاز و نیروگاه‌ها داشتن اطلاعات دقیق‌تر جهت تصمیم‌گیریهای کلان و از آنجا که با فروش محصول سروکار دارند، توجه به سودآوری شرکتها باعث شده‌است که اندازه‌گیری جریان گاز از جایگاه بالایی برخوردار باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با طراحی و ساخت یک نمونه اریفیس متر دقیق برای گاز طبیعی با توجه به توصیه های استاندارد 5167ISO و آزمایش آن با گاز طبیعی شهر شاهرود و استفاده از لوازم الکترونیکی دقیق جهت اندازه‌گیری پارامترهای دما، فشار و اختلاف فشار ، دقت و صحت نتایج به دست آمده برای نرخ جرمی جریان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. بدین منظور نرم‌افزاری جهت محاسبه قطر اریفیس، اختلاف فشار دو طرف اریفیس و نیز محاسبه نرخ جرمی جریان عبوری از اریفیس با انواع اتصالات فشاری، تدوین شده‌است. جهت محاسبات متنوع ذکر شده برای طراحی اریفیس، نیاز به یک سری خواص فیزیکی مخلوط گاز طبیعی مانند چگالی، ضریب تراکم‌پذیری ضریب ژول – تامسون، لزجت سیال و توان آیزنتروپیک بود که از معادله حالت 8 AGA که طبق گزارش شرکت گاز آمریکا معتبر‌ترین روش برای تعیین خواص گاز طبیعی می‌باشد، استفاده شده‌است. از آنجا که گاز طبیعی مخلوطی از عناصر هیدروکربنی و غیر آلی مختلف با کسر مولی‌های متفاوت می‌باشد، این معادله حالت تنها معادله‌ایست که اثرات نیروهای بین مولکولی عناصر مختلف را در نظر می‌گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولید وساخت #دبی سنج دقیق گاز طبیعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)