پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمد محمدپور [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، میثم سعدی [استاد مشاور]
چکیده: با توجه به افزایش بهای انرژی، محدودیت منایع تولید و حفظ محیط زیست، لزوم کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن از یکسو و استفاده از منابع انرژی پاک را از سوی دیگر نمایان می سازد. پژوهش ها و مطالعه بر روی واحدهای مایع سازی گاز طبیعی جهت بهبود آنها و کاهش مصرف انرژی در این واحدها اهمیت ویژه ای دارد. برای ارسال گاز از طریق خطوط لوله به مناطق مصرفی باید فشار گاز را بالا برد تا امکان انتقال آن فراهم شود. اما در هنگام استفاده در منازل دوباره باید فشار را پایین آورد که این کاهش فشار در ایستگاههای تقلیل فشار انجام می شود. طی این کاهش فشار، دمای جریان نیز کاهش پیدا می کند که خود باعث ایجاد بار سرمایشی می شود. در شرایط فعلی این بار سرمایشی عملا هدر می رود یک راه برای بازیابی این بار سرمایشی استفاده از سیکلهای کوچک تولید گاز مایع برای تبدیل درصدی از گاز ورودی به ایستگاه، به گاز مایع می باشد. از این رو در این تحقیق ابتدا به بررسی سیکل های مختلف تولید گاز طبیعی مایع(پریکو، مینی و سیکل با اکسپندر) پرداخته شده، سیکل های مورد نظر در نرم افزار هایسیس تحلیل شده است و تاثیر عواملی از جمله فشار، دما و نرخ گاز ورودی طبیعی و همچنین کار مصرفی سیکل بررسی شده، تا انرژی مصرفی در سیکل تولید گاز طبیعی مایع حداقل شود. سپس کاربرد این سیکلها در ایستگاه تقلیل فشار مورد بررسی قرار می گیرد و مقایسه استفاده این سیکل ها به تنهایی و در ایستگاه تقلیل فشار انجام شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از سیکل تولید گاز طبیعی مایع در ایستگاه تقلیل فشار مقدار کار مصرفی به ازای واحد تولید گاز مایع را به طور چشمگیری کاهش می دهد. افزایش فشار و کاهش دمای گاز ورودی نیز مقدار کار مصرفی به ازای تولید گاز مایع را کاهش می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گاز طبیعی مایع #ایستگاه تقلیل فشار #سیکل های تولید گاز طبیعی مایع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)