پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید احسان آل نبی [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق پس از بررسی ماهیت شیمیایی و فیزیکی ناخالصی های جریان گاز طبیعی و عوامل تولید آنها در شبکه توزیع گاز به مطالعه اقداماتی که تاکنون برای جداسازی این ذرات صورت گرفته پرداخته شده است. با توجه به مشکلاتی که این ذرات برای تجهیزات صنایع و مصرف کنندگان این سوخت بوجود می آورد و همچنین بدلیل مشکلات و هزینه های بالای بهره برداری جداسازهای کنونی، در این مطالعه تصمیم گرفته شد که برای رفع این معضل بزرگ صنعت گاز به بررسی استفاده از سیکلون ها در ایستگاه های تقلیل فشار و بعنوان پیش فیلتر قبل از سیستم فیلتراسیون این ایستگاه ها پرداخته شود. به این منظور در این تحقیق ایستگاه تقلیل فشار شماره دو شهر بجنورد بعنوان ایستگاه هدف در نظر گرفته شد و تقریبی از چگالی و غلظت ناخالصی های جریان گاز طبیعی در این ایستگاه بدست آمد. در ادمه پس از بررسی و مطالعه روابط تئوری حاکم بر جریان سیکلون ها، برنامه ای دستوری براساس این روابط با نرم افزار متلب برای سیکلون های استاندارد ارایه گردید. سپس با توجه به متغیر بودن حجم گاز مصرفی ایستگاه هدف در فصول مختلف سال، تصمیم گرفته شد از مولتی سیکلونی موازی که هر سیکلون آن در کمترین ظرفیت ورودی به این ایستگاه، راندمان جداسازی مطلوبی دارند، استفاده شود. بر این اساس سه سایز مختلف از سیکلون های استارمند انتخاب گردید و عملکردشان با برنامه متلب بصورت تئوری بررسی شد. برای حل عددی نیز پس از اعتبارسنجی نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی و بررسی استقلال نتایج از شبکه، راندمان جداسازی سه سیکلون مفروض در سرعت های ورودی مختلف به روش دینامیک سیالات محاسباتی و به کمک نرم افزار فلوئنت 6/3 بدست آمد. در انتها پس از بررسی و تحلیل نتایج، سیکلون بازدهی بالا استارمند با قطر بدنه اصلی 0/5 متر، بعنوان سیکلون مناسب برای این ایستگاه پیشنهاد شد که این سیکلون قادر است جریان گاز طبیعی را در بازه ظرفیتی 4000 تا8000 متر مکعب بر ساعت با راندمانی مطلوب پالایش نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جداسازی #مولتی سیکلون #ایستگاه تقلیل فشار #دوده گاز طبیعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)