پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رسول رستمی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]، مهدی محمدی مهر [استاد راهنما]، امیر جلالی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق به بررسی کمانش و ارتعاشات میکروتیوب نانوکامپوزیتی، جدار نازک بلند چرخان تقویت-شده با نانولوله های کربنی پرداخته شده است. برای بررسی و تحلیل این میکروتیوب از تئوری های تنش کوپل اصلاح شده و تئوری الاستیسیته غیرمحلی ارینگن استفاده شده و نتایج آن ها با هم مقایسه شده است. نتایج تحقیق تأثیر پارامترهای مختلف ازجمله سرعت زاویه ای، اختلاف دما و فشار در سطح داخل و خارج، اندازه میدان مغناطیسی، پارامتر غیرمحلی ارینگن، پارامتر مقیاس طول و درصد حجمی نانولوله را بر روی فرکانس طبیعی، بار کمانش بحرانی، شکل مودهای ارتعاشی و پاسخ سیستم نشان می دهد. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که با افزایش درصد حجمی نانولوله، ضخامت و پارامتر مقیاس طول فرکانس طبیعی و بار کمانش افزایش، ولیکن دامنه پاسخ سیستم کاهش می یابد. اختلاف بین دو تئوری در نتایج حاصل شده نشان می دهد که تئوری تنش کوپل اصلاح شده رفتار میکروتیوب را بهتر از تئوری غیر محلی توجیه می کند. زیرا پارامتر غیرمحلی ارینگن تأثیری بر روی نتایج ندارد و برای توجیه رفتار میکروتیوب مناسب نیست اما تغییر پارامتر مقیاس طول مادّه به خوبی اضافه شدن تقویت کننده را نشان می دهد. نتایج این تحقیق در بحث بهینه سازی میکروساختارها برای ساخت سنسورها، جابه جایی سیالات و دارورسانی در بدن انسان مفید و مؤثر خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمانش #ارتعاشات #میکروتیوب نانوکامپوزیتی #نانولوله کربنی #تئوری تنش کوپل اصلاح شده #تئوری الاستیسیته غیر محلی ارینگن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)