پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
حمیدرضا سنندجی [پدیدآور اصلی]، محمدجواد مغربی[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله سعی بر آن شده است که شرایط مرزی خروجی مناسبی برای جریان اختلاطی ارائه گردد. برای این منظور دامنه محاسباتی به طول محدود و عرض نامحدود در نظر گرفته شد. نامحدود در نظر گرفتن عرض دامنه محاسباتی به این جهت است که مرز مادی بر روی جریان تاثیری نگذارد. معادلات حاکم بر دامنه محاسباتی به صورت معادلات ناویر استوکس در نظر گرفته شد. و فرم چرخشی این معادلات به صورت مستقیم حل گردید. برای بررسی شرایط مرزی دو شرط مرزی در خروجی جریان قرار داده شد. نتایج حاصله از این رساله تاثیر مستقیم در افزایش سرعت و دقت تحلیلهای عددی از این قبیل دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شرایط مرزی , جریان اختلاطی آزاد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)