پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محمد صابری [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش به بررسی فنی واقتصادی استفاده همزمان از توربین گاز و توربواکسپندر در ایستگاه‌های تقلیل فشار پرداخته می‌‌شود. کاهش فشار گاز تقریبا درهمه ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز طبیعی بوسیله شیر انبساطی انجام می‌‌شود. بدین ترتیب هیچ گونه استفاده ای از انرژی پتانسیل قابل ملاحظه گاز فشار بالا نمی‌‌شود، ضمن اینکه برای جلوگیری از هیدراته شدن گاز در اثر کاهش دما در حین کاهش فشار ناچار به استفاده از هیتر برای پیش گرمایش گاز و مصرف سوخت در فصول سرد هستیم. با استفاده از توربواکسپندر قادر به استفاده از پتانسیل فشاری گاز و تولید انرژی الکتریکی هستیم. در صورت بکارگیری توربواکسپندر نیاز گرمایی بیشتری وجود دارد و به این منظور می توانیم از سیستم تولید همزمان برای تأمین نیاز حرارتی ایستگاه و همچنین تولید برق استفاده کرد. در این تحقیق به بررسی طرح های مذکور برای ایستگاه تقلیل فشار گاز استان سمنان پرداخته می‌‌شود. این طرح ها شامل سه سناریوی کلی می‌‌شوند، یکی استفاده از توربواکسپندر بدون بکارگیری توربین گاز، دومی ‌‌بکارگیری توربین گاز بدون توربواکسپندر، و آخری استفاده همزمان از توربین گاز و توربواکسپندر در ایستگاه تقلیل فشار است. با توجه به دبی گاز عبوری و همچنین دیگر پارامترهای ایستگاه، در مجموع 6 ایستگاه این استان برای پژوهش انتخاب شد که دربین این ایستگاه‌ها، ایستگاه تقلیل فشار شاهرود با داشتن بیشترین دبی گاز، مناسب ترین ایستگاه برای این پژوهش است و از نقطه نظر اقتصادی کاملا مناسب برای انجام طرح های پبشنهادی می‌‌باشد. در مجموع برای تمامی این 6 ایستگاه و سناریو انتخابی که شامل استفاده از توربین گاز نیز باشد، مقدار MW 29.666 می توان برق وانرژی الکتریکی تولید نمود که با توجه به قیمت فروش برق به شبکه، مقدار17.4 میلیون دلار می توان برق به شبکه سراسری فروخت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بررسی فنی و اقتصادی #گاز طبیعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)