پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
ایمان شیردل [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به منابع عظیم و مشترک گاز طبیعی با کشورهای همسایه و اولویت بهره‌برداری از منابع مشترک لزوم استفاده از این منابع احساس می‌شود. با توجه به هزینه بالای احداث خطوط انتقال گاز طبیعی به سراسر کشور و به‌خصوص مناطق دورافتاده لزوم بهره‌برداری از فناوری های جدید در مورد گاز طبیعی لازم می‌باشد. یکی از مشکلات استفاده از خطوط انتقال گاز طبیعی افت فشار شدید آن در زمآن‌های اوج مصرف یعنی در فصل سرما می‌باشد. به‌منظور حل این مشکل و جلوگیری از قطع گاز برای مصارف مختلف اعم از شهری و صنعتی لزوم استفاده از واحدهای مینی ال ان جی به شدت احساس می‌گردد. در این تحقیق با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در خصوص زیان دهی واحدهای صنعتی در زمان قطع گاز شهری، به بررسی احداث واحدهای مینی ال ان جی پرداخته شده است. ابتدا سیکل‌های مورداستفاده در تولید ال ان جی مطالعه شده و سپس با توجه به وضعیت اقتصادی و محدودیت های فراوان برای سرمایه‌گذاری، چهار فرایند مناسب با شرایط استفاده در کشور طوری انتخاب شده است که هزینه سرمایه‌گذاری کم و تجهیزات بکار رفته در سیکل‌ها قابلیت ساخت در داخل کشور را داشته باشند. چهار سیکل شبیه‌سازی شده عبارت‌اند از سیکل تبرید با استفاده از مبرد نیتروژن با یک مبدل و یک اکسپندر، سیکل تبرید با استفاده از مبرد نیتروژن با دو مبدل و دو اکسپندر، سیکل تبرید با استفاده از مبرد متان با یک مبدل و یک اکسپندر و سیکل تبرید بدون استفاده از اکسپندر با تک مبرد متان. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مربوط به سیکل دوم می‌باشد که بیشترین تجهیزات در آن بکار رفته است. از طرفی مصرف انرژی در سیکل دوم کمترین میزان را در مقایسه با سایر سیکل‌ها دارد. نتایج نشان می‌دهد که زمان بازگشت سرمایه با نرخ افزایش سود 6 درصد برای سیکل‌های اول تا چهارم به ترتیب برابر 3/5، 4/5، 3/9 و 3/5 به‌دست‌آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مینی ال ان جی #سیکل تبرید #مایع سازی گاز طبیعی #تحلیل اقتصادی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)