پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مهدی روزبهانی [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، محمود مهرگان[استاد مشاور]
چکیده: محاسبه خواص ترمودینامیکی هیدروکربن‌ها و همچنین ترکیب‌های مشابه گاز‌طبیعی، از اهمیت بالایی نزد محققان و صنعتگران برخوردار است. گاز‌طبیعی مخلوط پیچیده‌ای از چندین هیدرو‌کربن و عناصر گازی همچون دی‌اکسید کربن و نیتروژن می‌باشد. با توجه به تنوع فراوان هیدروکربن‌ها از نظر ساختار مولکولی، وزن مولکولی، نیروهای بین مولکولی و رفتارهای فازی تعیین خواص ترمودینامیکی به عوامل متعددی وابسته می‌باشد. بکارگیری معادلات حالت ترمودینامیکی یکی از کم هزینه‌ترین و سریع‌ترین روشها در تعیین خواص ترمودینامیکی می‌باشد. به همین دلیل تاکنون معادلات حالت متعددی توسط دانشمندان شیمی- فیزیک ارائه شده‌است. با پیشرفت مکانیک آماری و همچنین با استفاده از روابط بدست آمده از ترمودینامیک آماری در سالهای اخیر، معادلات حالت بر پایه تئوری مولکولی رواج بسیاری یافته‌است. یکی از پرکاربردترین آنها، معادله حالت PC-SAFT می‌باشد که از توجه بسیاری نزد پژوهشگران برخوردار است. در تحقیق حاضر، با استفاده از معادله حالت PC-SAFT و با بکارگیری روابط بدست‌‌آمده از ترمودینامیک آماری، خواص ترمودینامیکی هیدروکربنهای خالص و مرکب محاسبه شده‌است. جهت اعتبار سنجی، نتایج حاصل از معادله حالت PC-SAFT را با داده‌های آزمایشگاهی که در مقالات علمی موجود می‌باشد مقایسه کرده‌ایم. این اعتبار‌سنجی نشان می‌دهد معادله حالت PC-SAFT از دقت قابل قبولی برای محاسبه خواص ترمودینامیکی عناصر ساده و ترکیبات پیچیده نظیر گاز طبیعی برخوردار می‌باشد. گاز‌طبیعی از مرحله استخراج تا مصرف، به طرق مختلفی تغییر ماهیت می‌دهد و اطلاع از رفتار فازی آن کاری دشوار خواهد بود. در این تحقیق سعی شده‌است خواص ترمودینامیکی مواد در محدوده وسیعی از دما و فشار (خصوصا دماهای پایین و فشارهای بالا) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور خواصی همچون چگالی، ظرفیت حرارتی درحجم ثابت برای ترکیباتی شبیه گاز‌طبیعی در فاز مایع با داده‌های تجربی مقایسه شده‌است. در پایان با حصول اطمینان از دقت قابل قبول نتایج معادله حالت PC-SAFT خواص ترمودینامیکی گاز‌طبیعی مورد استفاده در استان سمنان محاسبه شده‌است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خواص ترمودینامیکی- ترمودینامیک آماری- معادله حالت PC-SAFT - گازطبیعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)