پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1403
پدیدآورندگان:
یاسمین حسنی آسیابدره [پدیدآور اصلی]، محمد مونسان[استاد راهنما]، مهدی عجمی[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش، برای مقابله با کمبود زمین و جلوگیری از از بین بردن مراتع و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم دریا، بارج باری به هتل بارج تبدیل شده است و به طراحی معماری و جانمایی آن پرداخته می شود که می تواند بهترین انتخاب برای حل مشکل کمبود اقامتگاه برای استان گیلان و سایر استان های ساحلی در شمال و جنوب کشور باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، دستیابی به تعداد و ارتفاع طبقات بهینه با توجه به طول، عرض و عمق بدنه بارج باری است که جهت تبدیل به هتل بارج در نظر گرفته شده است. برای نیل به این هدف ابتدا استاندارد های معماری فضا های مسکونی و هتل در خشکی بررسی شده است و سپس به بررسی استاندارد های مختلف دریایی پرداخته شده است. همچنین برای درک بهتر از حداقل اندازه مناسب برای فضا های مختلف در یک سازه شناور جهت استفاده انسان ها، جانمایی قایق های کانال رو بررسی شده است که به دلیل فعالیت در رودخانه ها و کانال ها، عرض بسیار کم تری نسبت به هتل بارج هایی دارند که در کناره سواحل مورد استفاده قرار می گیرند. از طریق بررسی جانمایی قایق های کانال رو می توان به حداقل نسبت های ابعادی دست یافت. برای رسیدن به درک بهتری از لاکچری بودن و ایجاد فضای مناسب برای راحتی هر چه بیش تر مسافر در هتل بارج ها نیز، جانمایی هتل بارج های مختلف موجود در دنیا بررسی شده است. در قدم بعد با توجه به موارد مهم مستخرج از منابع مختلف و جانمایی قایق های کانال رو و هتل بارج ها، سه نمونه جانمایی فضای داخلی هتل بارج در نرم افزار اتوکد طراحی شده است. در گام بعد پایداری و دریامانی هتل بارج با تعداد طبقاتی معین در نرم افزار مکسرف ارزیابی می شود؛ اگر تمامی بندهای استاندارد های دریایی برای تعداد طبقات در نظر گرفته شده پاس شود، تحلیل بازدهی اقتصادی و بازگشت سرمایه پروژه انجام می گردد؛ در غیر این صورت از تعداد طبقات کم شده تا جایی که هیچ از یک بندهای استاندارد های مختلف دریایی نقض نشود. سپس مناسب ترین جانمایی و تعداد طبقات بهینه برای هتل بارج انتخاب می شود. در نهایت مشخصات یدک کشی و مهار آن استخراج شده است و تحلیل هزینه برای موقعیت خاص انجام شده است. همچنین در پایان کار، نتایج ارزشمندی برای طراحی هتل بارج شامل معادلاتی برای محاسبه تعداد طبقات و ارتفاع سازه و نسبت های مختلف ابعادی مانند نسبت ارتفاع کل سازه به عرض بارج، نسبت فری برد به ارتفاع طبقات، میزان ذخیره بویانسی مناسب و حداقل ارتفاع متاسنتری در یک هتل بارج ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دریای خزر #هتل بارج #پایداری #دریامانی #معماری شناور های مسکونی #جانمایی داخلی هتل بارج
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)