پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فرزانه مرادی دوغ آبادی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: چکیده استفاده از روش انفجار جهت حفاری در سنگ‌های سخت در پروژه‌های معدنی و عمرانی یکی از انعطاف‌پذیرترین روش‌های حفاری است که با توجه به منطقه عملیاتی موردنظر، می‌تواند روشی سریع، کم‌هزینه و کاربردی باشد. در این پژوهش با استفاده از روش عددی، انفجار در یک بلوک انفجاری با سرعت بارگذاری بالا شبیه‌سازی شده است. بیشتر مواد در بارگذاری سریع، رفتار بسیار متفاوتی نسبت به بارگذاری آرام نشان می‌دهند. پدیده‌هایی که در طی فرایندهای دینامیکی با سرعت ‌بالا اتفاق می‌افتند معمولاً در آزمایش‌های تجربی به‌سختی قابل‌مشاهده و ثبت هستند؛ لذا استفاده از روش‌های عددی در این مطالعات راهگشا است. در مطالعه حاضر با استفاده از نرم‌افزار LS-DAYNA، در ابتدا با در نظر گرفتن مدل رفتاری Riede -Hiermaier -Thoma و روش لاگرانژی برای سنگ و مدل رفتاری High Explosive Burn و روش هیدرودینامیک ذرات هموار برای ماده منفجره به مدل‌سازی انتشار ترک و شکستگی در سنگ در اثر انفجار ماده منفجره پرداخته‌شده و نتایج حاصل از آن با نتایج آزمایشگاهی و عددی مورد مقایسه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که مدل شبیه‌سازی‌شده دارای نتایجی مشابه شرایط واقعی و قابل‌قبول است. سپس برای بلوک انفجاری با یک و دو چال انفجار، ارتفاع‌های مختلف برای دو ماده منفجره بررسی شده‌است نتایج نشان‌دهنده رابطه‌ای بین طول ماده منفجره و میزان ترک است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: انفجار #روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) #شکستگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)