پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سجاد عباسی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده آلودگی فرآورده های گوناگون نفتی موجود در مخازن نگهداری صنعت نفت، از جمله خطرناکترین و مضرترین آلودگی های محیط زیست می باشند و به دلیل پیوند های پیچیده ساختار و سمی بودن، تصفیه این نوع آلودگی نیاز به فناوری های کارآمد و سازگار با محیط زیست می باشد. به دلیل تهدیدات جدی آلودگی های نفتی در منابع آب های سطحی، آب های زیر زمینی، خاک پذیرنده و سلامت انسان ها و موجودات زنده، در این تحقیق از تکنولوژی میکرونانو حباب ازن و میکرونانو حباب هوا جهت تصفیه آلودگی فاضلاب لجن موجود در مخازن نگهداری و نیز پساپ حوضچه تبخیر صنعت نفت استفاده شده است. همچنین مقایسه توانایی عملکردی میکرونانو حباب ها با پخش کننده های حباب های ماکرو در گستره ای از شرایط محیطی، مقدار غلظت ازن و هوا انجام گردید. نتایج حاصل از آزمایشات در 3 نمونه از فاضلاب لجن نفتی با مقدارهای اولیه COD 15000 میلی-گرم بر لیتر، 10000 میلی گرم بر لیتر و 2000 میلی گرم بر لیتر.و 1 نمونه از پساب حوضچه تبخیر با مقدار اولیه COD 3000 میلی گرم بر لیتر به نتایج امیدوارکننده ای منجر شد. پس از 4 ساعت تزریق میناب ازون به نمونه با COD اولیه15000 میلی گرم بر لیتر مقدار COD 8/78و مقدار کدورت 71/87 درصد و با روش ماکرو حباب به ترتیب 5/40 و 86/43 درصد کاهش یافته است. در مقدار غلظت اولیه 10000 میلی گرم بر لیتر با روش میکرونانو حباب مقدار COD %85 و مقدار کدورت 4/84% و با روش ماکرو حباب به ترتیب 9/43% و 72/44% حذف شده است. در مقدار غلطت اولیه 2000 میلی گرم بر لیتر نیز مقدار COD و کدورت به ترتیب در روش میناب ازن 8/91% و 05/63% و در روش پخش کننده حباب های معمولی ازن نیز 54% و 36/57% حذف شده است. در نمونه پساب جوضچه تبخیر با مقدار غلظت اولیه 3000 میلی گرم بر لیتر پس از 6 ساعت از فرآیند تصفیه، مقدار کاهش COD و کدورت در روش میکرونانو حباب به ترتیب 7/%84 و 58/86% و در روش ماکرو حباب ها به ترتیب 6/31% و 78/6% می باشد. نتایج حاصل شده تاثیر بسیار موثر تکنولولوژی میکرونانو حباب در مقایسه با حباب های ماکرو (معمولی) را نشان می دهد و توانایی و راندمان بالا در تصفیه آلودگی های مختلف نفتی را در زمان کوتاه دارا می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: تقاضای اکسیژن شیمیایی #حباب های میکرونانو #حباب های بزرگ #پخش کننده ها #ازن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)