پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
زیبا مرادزاده اسکندری [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: چکیده یکی از خاک‌های مسئله‌دار در مهندسی ژئوتکنیک خاک‌های رمبنده است که از خصوصیات بارز آن‌ها می‌توان به تغییر حجم ناگهانی در اثر جذب رطوبت و مقاومت برشی پایین اشاره نمود. این ویژگی‌ها منجر به نشست‌های نامتقارن در خاک می‌شود که می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را برای سازه‌های واقع بر آن داشته باشد. یکی از روش‌های بهبود پارامتر‌های مقاومتی خاک که اکثرا مورد توجه مهندسین است، اختلاط خاک با مصالح افزودنی از جمله مواد پلیمری می‌باشد. در پژوهش حاضر گرانول UPVC ضایعاتی به عنوان مصالح افزودنی پلیمری جهت کاهش قابل توجه هزینه‌های عملیات عمرانی و به خصوص جمع‌آوری ضایعات UPVC از طبیعت، جهت کمک به حفظ محیط زیست از مواد مضر انتخاب گردیده است. در این پژوهش ابتدا آزمایش‌های برش مستقیم بر روی نمونه‌های بازسازی شده خاک بدون گرانول و با درصد‌های مختلف گرانول UPVC و آزمایش سه‌محوری بر روی نمونه‌ بازسازی شده خاک بدون گرانول و با درصد بهینه گرانول UPVC به دست آمده از آزمایش برش مستقیم انجام شده است. جهت مقایسه بهتر، آزمایش برش مستقیم و سه‌محوری در شرایط مشابه انجام شده‌اند. پس از آن جهت بررسی تأثیر این ماده بر رفتار رمبندگی خاک، آزمایش‌های رمبندگی بر روی نمونه دست نخورده، بازسازی شده بدون گرانول در شرایط طبیعی و با مقادیر مختلف گرانول انجام گردیده است. نتایج حاکی از وجود مقدار بهینه 3 درصد گرانول در بهبود مقاومت خاک و همچنین مقدار بهینه 5 در صد گرانول در بهبود رفتار رمبندگی خاک می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: خاک رمبنده #گرانول UPVC #آزمایش برش مستقیم #آزمایش سه محوری #بهسازی خاک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)