پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
صابر شیبانی دلوئی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: در بسیاری از مطالعات و بررسی های منابع طبیعی، کشاورزی و هیدرولوژی به دلیل عدم پوشش کامل ایستگاه های اندازه گیری نقطه ای باران، برآورد بارش منطقه ای و یا تخمین بارش در مناطق مابین ایستگاه ها امری ضروری است. تخمین بارش و طراحی یک شبکه باران سنجی به گونه ای که عدم اطمینان در اندازه گیری ها و هزینه ساخت، حداقل گردد، نیازمند یافتن موقعیت بهینه ایستگاه ها است. برای این امر روش های مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها روش های درونجیابی می[باشد. در بیشتر موارد یکی از روش های موجود به دلخواه کارشناس انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه روش کریجینگ برای برآورد بارش سالانه با استفاده از آمار 38 ساله ایستگاه های باران سنجی در سطح حوزه های قره قوم و کویرمرکزی از استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفته است، که اطلاعات بارش سالانه 92 ایستگاه تحت تملک وزارت نیرو با دوره آماری به ثبت رسیده متفاوت ـ از 10 تا 55 سال ـ از سازمان آب منطقهجای دریافت و تحلیل های زمین آماری، به منظور یافتن ارتباط فضایی بین داده ها صورت گرفت. در نتیجه تحلیل در این حوزه ها، نیم تغییرنمای مناسب از نوع کروی با مقادیر سقف 2230 (mm2) و دامنه تأثیر 19 کیلومتر بدست آمد. در نهایت با انجام مطالعات زمین آماری بر روی پارامتر بارش سالانه، مشخص گردید که با اضافه شدن 10 ایستگاه پیشنهادی جدید به شبکه باران سنجی موجود، مقادیر ضریب تغییرات در محدوده وسیعـی از قسمت های مرکزی استان در حدود 15 الی 20 درصد و در نواحی غربی حدود 3 الی 5 درصد کاهش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زمین آمار #تغییرات مکانی بارش #تخمین بارش #کریجینگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)