پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد پویا فامیلی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]
چکیده: موج فشار منفی ضربه قوچ در لحضاتی که به نقاط حساس چون نشت میرسد باعث ورود آلودگی در لوله میشود و سلامت جامعه را به خطر می اندازد. از انجا که استفاده از لوله های ویسکو الاستیک به طور روزافزونی افزایش یافته است باید مطالعاتی برای اثر ضربه قوچ در این لوله و میزان حجم ورود آلودگی انجام داد . از این رو در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های ازمایشگاهی به بررسی اثر نشت و فشار در لوله های الاستیک و ویسکو الاستیک پرداخته و با بدست اوردن ضریب تخلیه دبی نشت را بدقت محاسبه کرده و سپس به محاسبه میزان حجم کل آلودگی می پردازد در این پژوهش با استفاده از روش خطوط مشخصه هابرای مدل سازی جریان غیر ماندگار و ازروش لاگرانژی برای مدل سازی الودگی استفاده شده است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : نشت –فشار , ضربه قوچ , ویسکوالاستیک , نشت آلودگی , ضریب تخلیه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)