پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
نیما ناظران [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، معصومه بحرینی [استاد راهنما]
چکیده: امروزه کاهش منابع آبی و آلودگی آن‌ها باعث شده است تا تصفیه آب با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه برای تأمین آب شرب، ضرورت پیدا کند. یکی از مهم‌ترین منابع تأمین آب شرب، آب ذخیره شده در مخزن سدها است که با داشتن پارامترهای آلودگی متنوع، بر کیفیت آب تأثیر می‌گذارند. از جمله مهم‌ترین آلودگی‌های آب خام مخزن سدها می‌توان به آلودگی‌های میکروبی و وجود ریزموجودات از جمله جلبک‌ها اشاره نمود. از همین رو، دستیابی به کارآیی حداکثر در تصفیه منابع آب، استفاده از فناوری‌های نوین مانند فناوری میکرو-نانو حباب (میناب) را ضروری نموده است. برای بررسی تأثیر فناوری میناب در حذف و کاهش طیف‌های مختلف از ریزموجودات و تغییر جمعیت باکتریایی آب موجود در مخزن سدها، آب خام ورودی به تصفیه‌خانه، بدون انجام هیچ‌گونه عملیات پیش‌تصفیه، پس از ورود به مولد میناب با تزریق هم‌زمان گازهای هوا، اکسیژن و ازن و ترکیبی از گازهای هوا و ازن، در زمان‌های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. از جمله محدودیت‌های پژوهش، می‌توان به امکان‌پذیر نبودن کنترل کیفیت آب خام ورودی به حوضچه آزمایش با توجه به انجام آزمایش در روزهای مختلف سال و احتمال تغییر در بار میکروبی اشاره نمود. مهم‌ترین اهداف از انجام این آزمایش‌ها، تعیین تأثیر نوع گاز تزریقی (هوا، اکسیژن و ازن)، مقدار گاز تزریقی و مدت زمان لازم در کاهش ریزموجودات و بار میکروبی بوده است. به این منظور، با تغییر مدت زمان تزریق هر یک از گازها، پارامترهای کیفی آب، شناسایی و شمارش تعداد ریزموجودات، میزان بار میکروبی به روش شمارش باکتری‌های هتروتروف، عکس‌برداری با میکروسکوپ الکترونی، آنالیز اندازه میکرو-نانو حباب‌ها، اندازه‌گیری ‌پتانسیل زتا و اندازه‌گیری غلظت و زمان ماند ازن در آب، انجام شده است. پژوهش حاضر نشان داد که میکرو-نانو حباب ازن در حذف و کاهش تمام گونه‌های شناسایی شده از ریزموجودات، بالاترین بازدهی و کارایی را دارد و موجب کاهش 68 تا 100 درصدی آن‌ها در مدت زمان 180 دقیقه‌ای تزریق، شده است. علاوه بر این، مشخص شد استفاده از میکرو-نانو حباب‌های هوا، اکسیژن و ازن در مدت زمان 30 دقیقه و نیز ترکیب میناب هوا و ازن در مدت زمان 60 دقیقه، بیشترین نرخ کاهش ریزموجودات را به همراه دارد و از این نقطه نظر می‌تواند صرفه اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. در مورد حذف باکتری‌های هتروتروف، ترکیب میکرو-نانو حباب هوا و ازن در مدت زمان 60 دقیقه با کاهش 74/0 لگاریتمی (معادل 81 درصد)، بالاترین بازدهی و توجیه اقتصادی را دارد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از میکرو-نانو حباب‌ها در آب خام، موجب حذف مقدار قابل توجهی از انواع ریزموجودات و بار میکروبی شده و می‌تواند استفاده از مواد مصرفی در مراحل بعدی تصفیه آب، از جمله منعقدکننده‌ها را کاهش دهد و از اختلال در فرآیند فیلتراسیون نیز جلوگیری کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تصفیه آب #میکرو-نانو حباب #ریزموجودات #باکتری‌های هتروتروف #گندزدایی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)