پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
هادی باغانی پور [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]، سید علی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از روش های متداول برای تعمیر و نگهداری روسازی راه ها، روکش آسفالتی است. اما مهمترین نقص این روش انتشار و انعکاس خرابی ها و ترک های موجود در روسازی زیرین به لایه روکش است، که به آن ها ترک های انعکاسی گفته می شود. عوامل متعددی در وقوع ترک انعکاسی مؤثر هستند، به همین دلیل نمی توان به طور کامل از انتشار آن جلوگیری کرد، تنها می توان با استفاده از راهکارهای گوناگون وقوع آن را به تعویق انداخته و سرعت رشد و انتشار آن ها را کاهش داد. برای به تعویق انداختن رشد این ترک ها و افزایش عمر سرویس دهی روکش های آسفالتی تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام شده است. یکی از روش های پرکاربرد که موردنظر محققان بوده و عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده، استفاده از یک لایه مستهلک کننده ترک بین لایه روسازی ترک خورده زیرین و لایه روکش است که بدین منظور از محصولات ژئوسنتتیکی و یا یک لایه آسفالت ماسه ای یا ریزدانه استفاده می شود. امروزه با توجه به کمبود منابع انرژی، نقش اقتصادی و زیست محیطی استفاده مجدد از مصالح بازیافتی بیشتر و مهم تر است. از این مصالح نیز می توان به عنوان میان لایه در روسازی های آسفالتی استفاده نمود. در این پایان نامه از آزمون خمش سه نقطه ای به منظور بررسی تأثیر استفاده از این میان لایه ها استفاده شده است. عملکرد 4 نوع میان لایه ی مختلف در نمونه های آسفالتی نسبت به نمونه های کنترلی بررسی شده است. میان لایه های به کاررفته عبارتنداز: آسفالت ماسه ای، اساس تثبیت شده با سیمان، آسفالت بازیافتی و آسفالت بازیافتی تثبیت شده با قیر. نمونه های آزمایشگاهی در سه لایه شامل لایه روسازی ترک خورده زیرین، میان لایه و لایه روکش و نمونه های کنترلی در دو لایه شامل لایه روسازی ترک-خورده زیرین و لایه روکش تهیه شدند. سه حالت برای محل قرارگیری ترک شامل: ترک میانی، ترک دوگانه و ترک کناری در لایه روسازی زیرین در نظر گرفته شد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نوع میان لایه، سرعت و نرخ بارگذاری و محل قرارگیری ترک بر روی پارامترهای شکست مخلوط آسفالتی است. نتایج بدست آمده نشان داد که از بین 4 میان لایه به کاررفته، میان لایه آسفالت بازیافتی تثبیت شده با قیر عملکرد بهتری دارد و نیروی گسیختگی در نمونه های با میان لایه آسفالت بازیافتی تثبیت شده با قیر نسبت به سایر نمونه ها بیشتر است اما انرژی شکست آن ، به دلیل تغییرشکل گسیختگی کمتر نسبت به میان لایه آسفالت ماسه ای، کمتر است که بدین منظور می توان درصد قیر لازم برای تثبیت آسفالت بازیافتی را افزایش داد و یا از مواد جوانساز استفاده نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترک انعکاسی #میان لایه مستهلک کننده ترک #RAP #اساس تثبیت شده با سیمان #آسفالت بازیافتی #انرژی شکست #سختی شکست

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)