پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
وحید خاکپور داشلی برون [پدیدآور اصلی]، حسین قاسم زاده طهرانی[استاد راهنما]
چکیده: کیفیت جاده‌ها به عوامل متعددی از‌جمله مقدار اندود نفوذی، شرایط اساس شامل خشک و مرطوب بودن آن و زمان آسفالت‌ریزی و ... بستگی دارد . اندود نفوذی، لایه‌ای است که روی سطح اساس قبل از رویه پخش می‌شود و با نفوذ در اساس باعث پر کردن حفره‌ها و مانع جمع شدگی آب و همچنین باعث پیوستگی و چسبندگی بین اساس و رویه می‌شود. اندود نفوذی به منظور آماده کردن سطح شنی راه جهت پخش اولین قشر آسفالت اعم از آسفالت سطحی، آسفالت سرد و آسفالت گرم اجرا می‌شود. اندود نفوذی علاوه بر آب‌بند کردن راه از طریق نفوذ موجب تثبیت سطح شنی راه و تسهیل چسبندگی قشر آسفالت می‌شود. نفوذ در چند سانتی‌متر اول یک لایه معمولاً به علت خاصیت مویینگی بسیار سریع صورت می‌گیرد. در این تحقیق ابتدا خاک اساس در یک قالب مکعب مستطیل متراکم شد و سپس اندود نفوذی با قیر محلول MC-250 روی آن پخش شد. اندود نفوذی با نسبت‌های 1، 1/5 و 2 کیلوگرم بر مترمربع پخش شد. سطح بعضی از نمونه‌ها خشک و بعضی دیگر مرطوب بود. همچنین اجرای آسفالت در دو حالت انجام شد: بلافاصله پس از پخش اندود نفوذی و 48 ساعت پس از پخش اندود نفوذی. به این ترتیب می‌توان اثرات رطوبت خاک اساس، مقدار قیر محلول در اندود نفوذی و زمان عمل‌آوری اندود نفوذی را بر کیفیت آن بررسی نمود. قالب حاوی نمونه آسفالتی که روی خاک اساس قرار دارد تحت خزش قرارگرفته و به مدت 4 هفته جابجایی آن اندازه‌گیری شد. اثرات عوامل فوق با اندازه‌گیری خزش آسفالت بر روی لایه اساس بصورت زیر بررسی شد: رطوبت باعث کاهش نفوذ اندود شده و افزایش میزان جابجایی را به همراه دارد. درواقع افزایش مقدار قیر باعث افزایش میزان جابجایی می‌شود. آسفالت‌ریزی با گذشت زمان به نسبت آسفالت‌ریزی آنی به علت جذب و نفوذ اندود به اساس شرایط مطلوب‌تری را ایجاد می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندود نفوذی #خزش آسفالت #رفتار روسازی #لایه اساس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)