پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی توسلیان [پدیدآور اصلی]، محمد شامخی امیری[استاد راهنما]، عطیه اسحاقی [استاد مشاور]
چکیده: زلزله یکی از خطرهایی است که در طول سالیان گذشته تلفات و خسارات مالی زیادی را در اقصی نقاط دنیا به جای گذاشته است. این خود دلیلی شده است تا امروزه مطالعات تحلیل خطر زلزله -بصورت جدی تر مورد بررسی قرار گیرد. ایران نیز در یکی از مناطق لرزه خیز دنیا یعنی نوار آلپ-هیمالیا قرار گرفته است که هر ساله زلزله های زیادی را تجربه می کند. تابع شدت اریاس بعنوان یکی از پارامترهای مهم جنبش نیرومند زمین، کمک زیادی در تجزیه و تحلیل خطر لرزه ای می کند که به موجب آن می توان پایداری شیب ها در اثر زلزله را تخمین زد. هدف این پژوهش، ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس در فلات ایران با استفاده از روش های هوشمند می باشد. در این پژوهش از 1012 داده شتاب نگاری استفاده شده است. در ابتدا داده هایی که نیازمند فیلتر شدن بودند اصلاح گردیده و سپس تمام داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این پژوهش پارامترهایی از قبیل بزرگای زلزله، فاصله کانونی، سرعت موج برشی خاک و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد نظر، بعنوان متغیر برای رابطه کاهندگی بعنوان تابع مورد نظر، استفاده شده است. بزرگای زلزله از نوع بزرگای گشتاوری (Mw) و با اندازه های بالای 4 در این رابطه بکار گرفته شده است. در پارامتر موقعیت جغرافیایی ایران به دو ناحیه البرز-ایران مرکزی و ناحیه زاگرس تقسیم شده است. الگوریتم توسعه ژنی (GEP) که نوعی الگوریتم هوشمند است در این پژوهش بعنوان روش رگرسیون گیری و محاسبه تابع هدف مورد استفاده قرار گرفته است. مزیت این روش در این است که در ابتدا الگویی برای تابع هدف مشخص نشده و الگو هم توسط روش هوشمند بصورت بهینه ارائه گردیده است. تابع برازندگی نیز براساس ریشه حداقل مربعات خطا (RMSE) تعریف گردیده است. در نهایت رابطه کاهندگی براساس این تابع برازندگی محاسبه شده و نتایج مشاهده شده با نتایج سایر محققان مقایسه شده است. نتایج مطابقت مناسبی را با 4 رابطه پیش از خود بخصوص رابطه ارائه شده توسط جیبسون، از خود نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رابطه کاهندگی #تابع شدت اریاس #الگوریتم توسعه ژنی #زاگرس #البرز-ایران مرکزی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)