پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
بابک پیراسته [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: زمین لغزش از بلایای طبیعی است که هر ساله وقوع این پدیده در کشورهای مختلف دنیا؛ به ویژه در کشورهای کوهستانی، خسارات جانی و مالی قابل توجهی به بار می آورد. در کشور ما نیز مناطق مستعد زمین‌لغزش با خطر لرزه خیزی بالا و ریزش های جوی زیادی مواجه شده اند. لذا بررسی وضعیت پایداری زمین لغزش ها و پایدارسازی آن ها، در این مناطق ضروری به نظر می رسد. روش های زیادی برای تثبیت شیب ها وجود دارد، از جمله کلید برشی، پروفیل بندی مجدد سطح زمین، انجام زه کشی سطحی، زیرسطحی و غیره. تمامی این روش ها حداقل یک محدودیت دارند؛ به عنوان مثال کلید برشی فقط در جایی امکان پذیر است که سطح گسیختگی خیلی عمیق نباشد. شمع های گسسته چندین دهه برای تثبیت زمین لغزش ها مورد استفاده قرار گرفته اند. زمانی که این شمع ها در طول زمین در معرض زمین لغزش یا گسیختگی شیب قرار می‌گیرند، با عملکرد خود باعث کاهش حرکات زمین می شوند. شمع های گسسته مزایای قابل توجهی دارند؛ به عنوان مثال در مناطقی که فراوانی ساخت و ساز است، این شمع ها می توانند هم زمان با تثبیت حرکات جانبی به عنوان فونداسیون برای ساختمان های جدید عمل کنند. در این پایان نامه رفتار ردیف شمع در پایداری زمین‌لغزش‌های بزرگ تحت تأثیر بار زلزله بررسی شده است. در ابتدا مقایسه‌ای بین حالت پایه (فاقد ردیف شمع) و حالت دارای ردیف شمع انجام می شود. در حالت دارای ردیف شمع، جابه‌جایی پنجه ی شیروانی به میزان 95 درصد نسبت به حالت پایه کاهش یافت که این امر، مؤثر بودن استفاده از ردیف شمع در پایداری شیروانی ها را اثبات می‌کند. سپس رفتار شیب دارای ردیف شمع در برابر تغییر مقاومت سطح لغزش تحت تأثیر بار چهار زلزله متفاوت با در نظر گرفتن سه مقاومت مختلف در سطح لغزش بررسی شده و ملاحظه گردید که با کاهش مقاومت سطح لغزش، نیروی برشی و لنگر خمشی بیشتری بر شمع اعمال می‌شود. همچنین با قرار دادن ردیف شمع در پنجه، میانه و تاج شیروانی، تأثیرات موقعیت ردیف شمع در تغییر مکان‌های شیروانی بررسی گردید. با بررسی نتایج به دست آمده مشاهده گردید که مکان بهینه ردیف شمع برای پایدارسازی شیروانی در میانه ی آن است و نیازی به قرار دادن دو ردیف شمع در شیروانی نمی‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زمین لغزش #شمع #زلزله #سطح لغزش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)