پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امیر چیتگر چاری [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]، مرتضی نقی پور [استاد راهنما]
چکیده: زلزله های مختلف آسیب های متفاوتی بر حسب میزان مقاومت و پایداری به سازه ها وارد می سازند. لذا پایداری و مقاوم بودن سازه ها در برابر زلزله برای جلوگیری از تخریب های کلی و یا جزئی و همچنین از دست رفتن سرمایه های مالی و جانی افراد و کشور، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. سکوهای شابلونی مورد استفاده در صنعت نفت و گاز کشور نیز با توجه به نقش بسیار مهمی که در چرخه اقتصادی کشور ایفا می کنند، از جمله-ی سازه های با اهمیت زیاد می باشند. این سازه ها به تحرکات محیطی همچون باد، امواج اقیانوسی و زلزله حساس می باشند. این تحرکات سبب ارتعاش ناخواسته سازه و در نتیجه باعث افزایش احتمال گسیختگی سازه ای و خرابی تاسیسات و تجهیزات حساس روی سازه می شوند. موضوع کنترل لرزه ای و تاثیر آن بر روی سازه های فراساحل در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است تا نوع جدیدی از مستهلک کننده های انرژی به جهت کاهش آسیب وارده به سکوی شابلونی مورد استفاده قرار گیرد. در هنگام وقوع زلزله، عضو مستهلک کننده قسمت قابل توجهی از انرژی ورودی به سازه را با ورود به مرحله غیرخطی و تشکیل مفاصل خمیری، مستهلک کرده و بدین صورت از کمانش اعضای مهاربندی جلوگیری کرده یا آن را به تعویق می اندازد. در صورت خرابی المان پیشنهادی، قابلیت تعویض آسان را نیز داشته و علاوه بر این از هزینه کم و سرعت بالایی نیز برخوردار است. برای مدل-سازی المان پیشنهادی و همچنین سکوی شابلونی جهت انجام تحلیل طیفی از نرم افزار المان محدود آباکوس بهره گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد اگرچه سیستم میراگر استفاده شده، در مبحث بهبود تنش وارد شده به اعضا نقش موثری را ایفا نکرده است ولی در مباحث حداکثر برش پایه وارده بر سازه و بیشترین جابجایی عرشه موثر بوده و به مقدار قابل توجهی آن ها را بهبود بخشیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سکوی شابلونی #المان شکل پذیر #میراگر جاری شونده #سازه های فراساحل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)