پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسین عزتی اصل [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، سید مهدی توکلی[استاد راهنما]
چکیده: اخیرا بحث استفاده از دیوارهای برشی فولادی موجدار مطرح شده است که مزیت آن نسبت به دیوارهای برشی با ورق صاف، به دو صورت 1: بالاتر بودن سختی آن در خارج از صفحه بارگذاری نسبت به حالت سخت نشده 2: کاهش هزینه اقتصادی آن نسبت به حالت سخت شده نمایان شده است. اکثر تحقیقات انجام شده راجع به دیوارهای برشی فولادی موجدار چه آزمایشگاهی و چه عددی بر روی قاب‌های 2 بعدی یک طبقه صورت پذیرفته است. این در حالی است که عملا چنین وضعیتی وجود ندارد. دلیل عمده تحقیق بر روی دیوار برشی فولادی موجدار یک طبقه، حجم بالای المانها جهت مدلسازی موج دیوار است. در این تحقیق سعی شد، برای اولین بار ماتریس سختی المان موجدار بدست آید و برنامه اجزا محدود جهت استفاده از آن نوشته شود، تا بدین ترتیب حجم عملیات عددی کاهش و زمان اجرای کامپیوتری تقلیل یابد. برای بدست آوردن ماتریس سختی المان موجدار، ماتریس الاستیسیته خمشی آن توسط روابطی که یائکوآئوکی و والدمار پیشنهاد دادند تعیین شد. همچنین توابع شکل نیز از طریق روش برازش منحنی بدست آمد ولی با توجه به اینکه، با تغییر شکل هندسه موج، شرایط تکیه‌گاهی و شرایط بارگذاری، توابع شکل تغییر می‌کردند. سعی شد، که در این پایان نامه برای برطرف کردن این عیب، دو روش پیشنهاد شود، و براساس این دو روش، ورق‌های موجدار را مورد تحلیل و بررسی قرار ‌دهیم، و نتایج حاصل از آن با نرم‌افزار آباکوس مقایسه کنیم، که به این نتیجه رسیدیم، هر دو روش مورد قبول واقع گرفت. در این پایان نامه همچنین، برای بررسی رفتار دیوار برشی فولادی موجدار به دلیل نداشتن ماتریس الاستیسیته اورتوتروپیک درون صفحه‌ای آن از ماتریس الاستیسیته ایزوتروپیک درون صفحه‌ای ورق صاف استفاده شد. میدان تغییر مکان برای رفتار درون صفحه‌ای دیوار برشی فولادی موجدار از طریق برازش منحنی بدست آمد و نتایج حاصل از آن با نرم‌افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوار برشی فولادی موجدار #ماتریس الاستیسیته #خمشی #المان موجدار #توابع شکل #روش #اورتوتروپیک #ایزوتروپیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)