پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
زهرا رمضانی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، ندا بقیعی [استاد مشاور]
چکیده: استفاده از کامپوزیت‌های با زمینه پلیمری در مقاوم‌سازی سازه‌های بتن‌آرمه طی سالیان اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. کاربری آسان مواد مرکب FRP به علت داشتن وزن کم، مقاومت کششی بالا و خاصیت ضد‌خوردگی باعث شده است که این مواد جایگزین مناسبی برای مصالح سنتی و شیوه‌های متعارف موجود باشند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا با بهره‌گیری از نرم‌افزار ANSYS رفتار تیرهای بتن‌آرمه مقاوم‌شده در برش با استفاده از پلیمر‌های مسلح‌شده با الیاف بررسی شود. برای این منظور ابتدا مدل عددی تیر بتن‌آرمه مقاوم‌نشده به عنوان تیر کنترل و تیرهای مقاوم‌شده با کامپوزیت‌های پلیمری مسلح شده با الیاف کربن(CFRP) تحت زاویه 45± و 90 درجه مربوط به آزمایش نانی و همکاران(1997) شبیه‌سازی شد, که نمودارهای بار- تغییر‌مکان به‌دست‌آمده از روش عددی هماهنگی خوبی با نتایج حاصل از تیرهای آزمایشگاهی داشتند و در نهایت برخی از پارامترهای مؤثر در تقویت برشی تیرهای بتن‌آرمه نظیر جهت و ضخامت الیاف, نسبت تقویت‌های برشی فولادی و نسبت دهانه برشی, به کمک نرم‌افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل اجزاءمحدود #مواد مرکب(FRP) #تقویت برشی #تیر بتن‌آرمه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)