پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
حسین سلیمانی [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]، مهدی عجمی[استاد مشاور]
چکیده: سرریزهای تند آبراه از جمله موثرترین سازه های هیدرولیکی جهت انتقال حجم زیاد آب به پایاب در سدهای خاکی و در زمانی که خاک بستر رودخانه در مقابل فرسایش آب مقاومتی نداشته باشد می باشند. در این نوع سرریزها عموما جریان فوق بحرانی بوده و به دلیل سرعت زیاد، جریان آشفته است..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز تند آبراه #مدل آشفتگی #شبیه سازی عددی #روش حجم سیال #نرم افزار فلوئنت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)