پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه معماری [پدیدآور اصلی]، مسعود حکیمی تبار[استاد راهنما]، سعید محمد زاده نامنی [استاد راهنما]
چکیده: در این بررسی که از بهار 1393 تا شهریور 1394 در مناطق مرکزی استان خراسان رضوی انجام گرفت، در مجموع نه گونه از مگس های خانواده Chloropidae متعلق به شش جنس جمع آوری شد (مجموعه شخصی محمدزاده نمین نیز مطالعه شد) که از میان آنها شش گونه برای اولین بار برای فون استان خراسان رضوی گزارش شد و یک ط گونه (جمع آوری شده در سال 1390 در مجموعه شخصی محمدزاده نمین) برای اولین بار از ایران گزارش شد که به ترتیب با علامت یک و دو ستاره مشخص شده اند. همچنین دوازده گونه از مگس های خانواده Tephritidae متعلق به نه جنس جمع آوری شد، که در بین آنها جنس و گونه جدید Valera ariana Mohamadzade, Memari & Hakimitabar, 2016 برای اولین بار توصیف شد و پنج گونه که با علامت ستاره مشخص شده اند برای فون استان خراسان رضوی جدید هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مگس #Tephritidae #Chloropidae #فونستیک #گزارش جدید #جنس و گونه جدید #خراسان رضوی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)