پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
بی بی مرضیه حسینی نژاد [پدیدآور اصلی]، علی درخشان شادمهری[استاد راهنما]، مریم عجم حسنی[استاد مشاور]، سعید هاتفی [استاد مشاور]
چکیده: در بررسی‌هایی که به منظور جمع‌آوری و شناسایی فون بال‌ریشکداران شهرستان کلات در سالهای 1393- 1394 انجام گرفت، جمعا 40 گونه متعلق به 15 جنس و چهار خانواده جمع‌آوری و شناسایی گردید. از این تعداد 14 گونه برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش شد، که با علامت * مشخص شده‌اند. نمونه‌های جمع‌آوری شده در مجموعه حشره شناسی گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت اسلایدهای میکروسکوپی نگهداری می‌شوند. لیست گونه‌های شناسایی شده به شرح زیر می‌باشد: 1. Terebrantia, Aeolothripidae: Aeolothrips mongolicus. 2. Terebrantia,‌ Melanthripidae: Melanthrips kenechteli, Melanthrips pallidior*, Melanthrips separandus*. 3. Terebrantia, Thripidae: Anaphothrips obscures, Aptinothrips elegans*, Aptinothrips rufus , Chirothrips manicatus,, Chirothrips molestus, Eremiothrips bhattii*, Frankliniella fusca*, Frankliniella intonsa, Frankliniella occidentalis, Limothrips angolicornis, Mycterothrips hamedanensis*, Mycterothrip mahvelatensis*, Mycterothrips nastarani*, Mycterothrips tschirkunae, Odontothrips confuses, Odontothrips phlomidinus*, Pezothrips bacterianus, Tenothrips frici , Thrips atratus, Trips dubius*, Thrips fraudulentus,Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips minutissimus*, Thrips tabaci, Thrips trybomi*, Thrips verbasci*,Thrips vulgatissimus*. 4. Tubulifera, Phlaeothripidae: Haplothrips caespitis, Haplothrips clarisetis, Haplothrips leocanthemi, Haplothrips marocannus, Haplothrips reuteri, Haplothrips subtilissimus, Haplothrips tritici, Neoheegeria dalmatica.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فون #تریپس #کلات #خراسان رضوی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)