پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
سمیه پارویی [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]
چکیده: در تحقیق حاضر اثرات زیست مجیطی محل های قدیمی و فعلی دفن زباله مشهد شامل فرونشست زمین و آلودگی منابع آب و خاک مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا تاریخچه دفن زباله در شهر مشهد شامل روند رشد تولید زباله، نوع زباله و محل های دفن زباله در گذشته و در حال حاضر مورد بررسی قرار گرفت..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اثرات زیست محیطی #محل دفن زباله #آب زیر زمینی #آلودگی #فرونشست #مشهد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)