پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نجمه محمدی [پدیدآور اصلی]، گیتی فرقانی تهرانی[استاد راهنما]، افشین قشلاقی[استاد مشاور]
چکیده: زهاب اسیدی معدن یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی و از مهم ترین منابع آلوده کننده محیط زیست می باشد که بر اثر اکسایش کانی های سولفیدی در باطله‌های معادن به ویژه زغال سنگ تولید می-شود. در این پژوهش پتانسیل تولید اسید باطله‌های تولید شده توسط کارخانه زغال شویی مهماندوست واقع در 24 کیلومتری شمال شرق شهرستان دامغان مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور پس از انجام مطالعات میدانی و برداشت نمونه های معرف، بر اساس مطالعات کانی شناسی و آزمایش های استاتیک (اندازه گیری pH و ECگل اشباع، ارزیابی تولید یا مصرف اسید و محاسبه اسید-باز) صورت گرفت. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که باطله‌های زغال شویی نسبت به عناصر مس و منگنز بدون غنی-شدگی، نسبت به کبالت دارای غنی شدگی اندک، نیکل دارای غنی شدگی متوسط، نسبت به روی و آنتیموان دارای غنی شدگی نسبتاً شدید، نسبت به کادمیم دارای غنی شدگی شدید و نسبت به آرسنیک و سرب دارای غنی شدگی بی نهایت هستند. کانی های موجود در باطله‌ها شامل کوارتز، موسکویت، کلینوکلر، کائولینیت، ایلیت، مونت موریلونیت و کلسیت می باشد. باطله‌های شماره 3 و 7 به دلیل اینکه pH گل اشباع آن ها بیشتر از 4 و هدایت الکتریکی گل اشباع آن ها بیشتر از 2000 است و همچنین در این باطله‌ها پتانسیل خنثی سازی خالص بزرگتر از 20+، پتانسیل تولید اسید خالص منفی، نسبت پتانسیل خالص بزرگتر از 3، pH تشکیل اسید خالص بزرگتر از 4.5 و نسبت ظرفیت خنثی سازی اسید به حداکثر پتانسیل تولید اسید بزرگتر از یک می باشد، زهای اسیدی تولید نمی کنند. در باطله‌های شماره 1، 2، 4، 5 و 6، به دلیل اینکه pH گل اشباع کم تر از 3 و هدایت الکتریکی گل اشباع بیش تر از 2000، پتانسیل خنثی سازی خالص بیشتر از 20+، پتانسیل تولید اسید خالص بیشتر منفی، نسبت پتانسیل خالص کمتر از 3، pH تشکیل اسید خالص کمتر از 4.5 و نسبت ظرفیت خنثی سازی اسید به حداکثر پتانسیل تولید اسید کمتر از یک است، احتمال تولید زهاب اسیدی بالاست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زهاب اسیدی معدن #باطله‌ها #مهماندوست #شمال شرقی دامغان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)