پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
کیومرث سیف¬پناهی شعبانی [پدیدآور اصلی]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، مجید انصاری جعفری[استاد مشاور]
چکیده: امروزه زهاب اسیدی معدن (AMD) را می‌توان بدترین مشکل زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی به حساب آورد. معدن مس پورفیری سرچشمه یکی از معادن بزرگ پورفیری است که باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی زیادی شده است. روش های عددی به عنوان ابزاری مناسب جهت کمک به حل بسیاری از مشکلات زیست محیطی به کار می روند. در این میان، روش حجم های محدود یک تکنیک عددی مناسب برای مدل سازی مسائل انتقال جرم و انتقال حرارت است که به صورت گسترده در مطالعات زیست محیطی به کار گرفته می شود. هدف از مطالعه حاضر، مدل‌سازی انتقال آلاینده‌های فلزی در رودخانه شور، معدن مس سرچشمه است. برای این منظور، از نرم افزار PHOENICS استفاده شد. در همین راستا، ابتدا جهت کالیبراسیون مدل عددی دو مسئله به صورت جداگانه مورد مدل‌سازی قرار گرفت. مسئله اول مربوط به مدل‌سازی انتقال یک آلاینده فلزی در یک رودخانه فرضی و مسئله دوم مربوط به مدل‌سازی فرآیند جذب بیولوژیکی فلزات مس و منگنز از زهاب اسیدی معدن مس سرچشمه در یک رآکتور پیوسته بود. پس از اتمام مرحله کالیبراسیون ، انتقال آلاینده های فلزی در ارتباط با زهاب اسیدی در رودخانه شور با در نظر گرفتن کلیه مکانیسم های موثر بر انتقال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که فرآیند جذب عامل اصلی در حذف آلاینده ها از آب رودخانه می باشد. این فرآیند از ایزوترم غیر‌خطی لانگمویر تبعیت می کند. اعمال واکنش‌های مربوط به اکسایش آهن دو ظرفیتی و هیدرولیز آهن سه ظرفیتی تطابق بهتری را بین داده های صحرائی و پیش بینی مدل فراهم نمود. نتایج حاصل از این مدل‌سازی می‌تواند در توسعه برنامه‌های مدیریت زیست محیطی جهت پایش آلودگی آب رودخانه‌ها و درک بهتر مکانیسم‌های حاکم بر انتقال آلاینده‌ها مؤثر واقع گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زهاب اسیدی معدن #مدل سازی عددی #حجم های محدود #جذب #انتقال آلودگی #معدن مس سرچشمه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)