پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
بابک قراری [پدیدآور اصلی]، گیتی فرقانی تهرانی[استاد راهنما]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، افشین قشلاقی[استاد مشاور]
چکیده: منطقه معدنی بافق یکی از مهم‌ترین مناطق فلززایی ایران محسوب می‌شود که مهم‌ترین ذخایر آهن ایران به همراه فسفات و اورانیوم و همچنین کانسارهای سولفیدی سرب و روی نظیر کوشک، زریگان، چاهمیر و غیره را در بر می‌گیرد. کانسار کوشک شامل توده‌های معدنی کوشک، زردو،پهنو، کیل و چاه گز می‌باشد. ارزیابی و پیش‌بینی زهاب اسیدی معدن، از مهم‌ترین ویژگی‌ها در پیش بینی و جلوگیری از انتشار آلودگی‌های ناشی از فعالیت معدنکاری در طبیعت پیرامون معدن محسوب می‌شوند. منشاء زهاب اسیدی معدن و یا سنگ از اکسیداسیون کانی‌ها و عناصر گوگرد دار مانند: سولفیدها، سولفات‌های اولیه و ثانویه، نمک‌های تیو، گوگرد عنصری و گوگرد آلی که در مجموع گوگرد کل می‌نامند، تشکیل شده‌اند. عناصر بالقوه سمی، در پیدایش زهاب اسیدی نقشی ایفا نمی‌کنند ولی زهاب اسیدی باعث انتقال این آلودگی‌ها به اکوسیستم‌های آبی و خشکی می‌شود که با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی معدن سرب و روی کوشک، در ماه‌های گرم و خشک به دلیل تبخیر فوق العاده زیاد و بارش کم زهاب تولید شده خشک می‌شود و کانی‌های ثانویه رسوب می‌کنند در ماه‌های سرد سال، بدلیل سرمای فوق العاده زیاد محیط از فعالیت باکتری‌های تولید کننده زهاب اسیدی کم شده و هر گونه زهاب در منطقه منجمد می‌گردد. برای محاسبه، مقدار گوگرد کل از دو روش فلئورسانس پرتو ایکس (محاسبه گوگرد کل) و پراش سنجی اشعه ایکس(محاسبه مجموع کل کانی‌های گوگرد دار) استفاده شده است. در 2 نمونه SH و G عوامل اسید ساز (کانی‌ها و عناصر) بیشتر از عوامل خنثی ساز در پارامترهای محاسبه شده در آزمایش‌های استاتیک (آزمایش اندازه گیری pH خمیره یا گل اشباع، آزمایش محاسبه اسید و باز استاندارد، آزمایش شمارش اسید و باز اصلاح شده،آزمایش پژوهش ابتدایی بریتیش کلمبیا، آزمایش تولید اسید خالص و آزمایش ظرفیت خنثی سازی اسید)، آزمایش‌های کانی شناسی و آزمایش‌های فیزیکوشیمیایی اندازه‌گیری شد. در نمونه T، عوامل خنثی ساز بیشتر از عوامل اسید ساز بوده است که به همین دلیل در بعضی از پارامترهای محاسبه شده در آزمایش‌های استاتیک، در محدوده نامعلوم و یا نامشخص قرار گرفته‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زهاب اسیدی معدن #زهاب اسیدی سنگ #گوگرد کل #کانی‌های سولفیدی و کانی‌های سولفاتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)