پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
ساره آذری [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، گیتی فرقانی تهرانی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اینکه رواناب های شهری حجم قابل ملاحظه ای از آب را شامل می شوند، می توانند به عنوان یک منبع غیر متعارف تأمین آب برای مصارف مختلف محسوب شوند. همچنین رواناب های شهری یکی از منابع مهم در آلوده سازی منابع آب پذیرنده به شمار می روند. هدف اساسی از این تحقیق ارزیابی کیفیت رواناب های شهری در شاهرود و همچنین آلودگی آنها به فلزات سنگین می باشد. بدین منظور در هفتم آذر سال 1391 تعداد 9 نمونه از رواناب های شهری در شاهرود برداشته شد. مقادیر هدایت الکتریکی و pH برای این نمونه ها در محل نمونه‎برداری اندازه گیری گردید و هم چنین غلظت کاتیون-های اصلی و فلزات سنگین در آزمایشگاه مورد اندازه‎گیری قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که هدایت الکتریکی تمام نمونه ها پائین است، به این ترتیب که مقادیر آن ها از 95 تا 168 میکروزیمنس بر سانتی‎متر متغیر می باشد. دلیل اندک بودن مقادیر هدایت الکتریکی عدم وجود نمک-های محلول در محیط های شهری و همچنین طول مسیر نسبتاً کوتاه جریان‎های سطحی می باشد. هم‎چنین ملاحظه می‎شود که مقادیر pH در حد خنثی تا کمی اسیدی است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مقادیر کاتیون‎های اصلی در نمونه های مورد بررسی نسبتاً اندک بوده، به این ترتیب که غلظت این یون ها حداکثر حدود 11/86 میکروگرم بر لیتر می باشد. در این مطالعه مهم ترین فلزات سنگین که به روش ICP-MS مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند شامل سرب، نیکل، روی، آرسنیک، آهن، کادمیوم، کبالت، مولیبدن، مس، آلومینیوم، منگنز و جیوه می باشد. با ارزیابی مقادیر این عناصر در رواناب های شهری مناطق صنعتی و مسکونی ملاحظه می شود که غلظت اکثر آنها در مناطق صنعتی بالاتر از مناطق مسکونی بوده، همچنین با مقایسه این عناصر با استاندارد تخلیه به آب های سطحی بیانگر این امر می‎باشد که رواناب های شهری در شهر شاهرود نسبت به عناصر نیکل، روی، آرسنیک، مس، منگنز و جیوه آلودگی دارند. در نهایت ملاحظه شد که کیفیت رواناب های شهری در شاهرود برای تخلیه به آب های سطحی مناسب می‎باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رواناب شهری #فلزات سنگین #یون های اصلی #آلودگی #شاهرود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)