پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فهیمه رحیمی دهکردی [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، عبدالله فاضلی [استاد مشاور]
چکیده: منطقه کوهستانی زرآب-سالدوران در جنوب غرب و غرب فارسان در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. این منطقه کوهستانی عمدتاً از سنگ‌های آهکی تشکیل شده است که به شدت کارستی شده‎اند. وجود این نوع سنگ ها و میانگین بارش سالانه نسبتاً بالای منطقه باعث شده است که چشمه-های کارستی بزرگی در منطقه به وجود آید. در این تحقیق به منظور بررسی جهت‎های عمومی جریان آب زیرزمینی در این منطقه کارستی، موارد زیر انجام شده است. بارندگی منطقه با در نظر گرفتن ارتفاع و فاصله از محور زاگرس برآورد گردید. به این ترتیب که میانگین بارندگی سالانه برای حوضه های آبگیر چشمه های پیرغار، سراب باباحیدر و باغ رستم به ترتیب 1000، 950 و 750 میلیمتر برآورد شده است. سپس به بررسی ویژگی های هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های کارستی منطقه (پیرغار، سراب باباحیدر و باغ رستم) پرداخته شد. نتایج حاصله از این بخش بیانگر این است که آبخوان های کارستی در منطقه مورد مطالعه از توسعه یافتگی بالایی برخوردار هستند. در ادامه مهم ترین عوامل مؤثر بر مقدار تغذیه سالانه منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت و لایه های اطلاعاتی آنها در محیط GIS تهیه گردید. این پارامترها شامل لیتولوژی، شیب لایه ها، جهت شیب، تراکم شکستگی ها، عوارض کارستی، بارش و تراکم آبراهه ها می باشند. بعد از آماده سازی لایه های اطلاعاتی، به هر کدام از این لایه ها ارزش متناسب با مقدار تأثیرگذاری آنها بر مقدار تغذیه سالانه داده شده است. با استفاده از نرم-افزار GIS هم پوشانی لایه ها انجام شد و در نهایت میانگین تغذیه سالانه برای حوضه های آبگیر سراب باباحیدر، پیرغار و باغ رستم به ترتیب 68/0، 66/0 و 62/0 تعیین شد. در بخش دیگری از مطالعات، حوضه آبگیر اولیه چشمه‎های کارستی مورد مطالعه با استفاده از روش زمین‎شناسی مشخص شد. درجه دقت حوضه های آبگیر اولیه مشخص شده با به کارگیری روش بیلان هیدروژئولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، پس از مشخص شدن حوضه های آبگیر چشمه ها و با توجه به پارامترهایی نظیر مسیر آبفروچاله ها و دره‎های خشک جهت های کلی جریان مورد شناسایی قرار گرفتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جهت عمومی جریان آب زیرزمینی #حوضه آبگیر #کارست #سالدوران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)