پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
فرزام دلیجانی [پدیدآور اصلی]، غلامعباس کاظمی[استاد راهنما]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، حسین مهدی زاده شهری(استاد بازنشسته)[استاد مشاور]، محمد پروین نیا [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به بررسی آلودگی هوا،‌ آب و خاک منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی پرداخته می‌شود. این منطقه بین طول‌های جغرافیایی ´25 ˚52 تا ´40 ˚52 و عرض‌های جغرافیایی ´20 ˚27 تا ´40 ˚27 در شرق استان بوشهر واقع شده است. برای ارزیابی آلودگی هوا از داده‌هایی که توسط شرکت فرانسوی توتال طی حدود 3 سال از آوریل 2003 (فروردین 82)‌ تا نوامبر 2005 (آبان 84)، هر 15 روز یک بار در 7 ایستگاه برداشت شدند استفاده گردید. آلاینده‌های اندازه گیری شده عبارتند از NO2، SO2، O3، VOC ، CO و H2S، اما به دلیل اینکه غلظت CO و H2S از حد تشخیص دستگاه‌های اندازه گیری کمتر بود از مطالعه آنها صرف نظر شد. بیشترین و کمترین مقدار غلظت NO2، SO2، O3 و VOC اندازه گیری شده در منطقه به ترتیب برابر با (105، 1/8)، (621، 6/5)، (116، 1/3) و (452، 8/0) میکروگرم بر متر مکعب می‌باشد. با استفاده از نرم افزار GIS تغییرات غلظت این آلاینده ها در طی سال با بادهای غالب منطقه مقایسه و مشخص شد که عامل بارندگی، علاوه بر باد به عنوان یک فاکتور مهم در غلظت آلاینده-ها مؤثر است. برای بررسی آلودگی خاک، 10 نمونه از خاک های سطحی و بکر منطقه از عمق حداکثر 5 سانتی متری برداشت شد. این نمونه‌های خاک برای فلزات سنگین جیوه، مس، سرب، کبالت، کروم، نیکل، آهن، کادمیوم، منگنز و ترکیبات نفتی آنالیز شدند، غلظت میانگین آنها به ترتیب برابر با 025/0>، 7/5، 5/30، 5/18، 6/12، 29، 1900، 41/0، 100 و 7/128 میلی گرم بر کیلوگرم خاک می باشد. برای ارزیابی آلودگی آب از روانابهای سطحی 5 نمونه و از آب باران یک نمونه برداشت و pH، TDS، TSS، نیترات،‌ نیتریت، آمونیاک، TPH، PO4،‌ COD، BOD5 و کبالت این نمونه ها اندازه گیری که مقادیر میانگین آنها به ترتیب برابر است با 7، 660، 60، 064/0، 322/0، 5، 58/3، 064/0، 486، 338 و 52 میلی گرم در لیتر می باشد در نمونه آب باران علاوه بر pH (2/7)، مقادیر سختی کل (12)، سختی کلسیم (10)، کلراید (4)، قلیائیت (8)، بی‌کربنات (10)و کبالت (4/2) بر حسب میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شدند. با توجه به اطلاعات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که آلودگی‌های ناشی از صنایع موجود در عسلویه بیشتر در نزدیکی فازهای فعال و پتروشیمی‌ها و جنوب شرقی این منطقه بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلاینده های هوا #آلودگی آب و خاک #منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی #GIS #باد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)