پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
علی شمس محمدی [پدیدآور اصلی]، رمضان واقعی[استاد راهنما]، خسرو اشرفی [استاد راهنما]
چکیده: تبریزکلان‌شهری با جمعیت رو به افزایش می‌باشد که دارای صنایع و کارخانجات بزرگی است. به دلیل شرایط طبیعی این شهر و مکان‌یابی نامناسب صنایع، شهر تبریز جز چند شهر آلوده کشور به حساب می‌آید. در این مطالعه، ضمن معرفی تابع جدید غلظت-پاسخ مدل جهانی مواجهه-مرگ‌ومیر (GEMM) و تشریح مراحل و نحوه استفاده از نرم‌افزار ترسیم و ارزیابی مزایای محیط‌زیستی BenMAP-CE))، برای اولین بار تعداد مرگ‌ومیر ناشی از آلاینده PM2.5 در شهر تبریز از این طریق محاسبه شده و هزینه‌های اقتصادی مرتبط با سلامتی محاسبه گردیده‌‌است. داده‌های غلظت ساعتی PM2.5 ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهر تبریز، جهت محاسبه میزان غلظت PM2.5 برای مناطق 10گانه تبریز استفاده شده است. علاوه بر تحلیل غلظت PM2.5 و اثرات آن بر سلامت عمومی برای سال 1396، پنج سناریو نسبت به وضعیت میانگین سالیانه غلظت PM2.5 در سال 1396 (µg/m3 9/22) بررسی شد که شامل افزایش به 35، کاهش به 25، کاهش به 15،کاهش به 10 میکروگرم برمترمکعب و یک سناریو کاهش به حداقل (µg/m3 4/2) می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار BenMAP-CE و توابع مدل جهانی مواجهه-مرگ (GEMM) در مجموع 886(935-814) مرگ ناشی از مواجهه بلندمدت با آلاینده PM2.5 در سال 1396 برای غلظت بالاتر از µg/m3 4/2 در بزرگسالان (سن25 سال) تخمین زده می‌شود که از این تعداد، بیشترین مرگ‌ومیر، ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی 435 (419-446)، سکته مغزی 102 (79-118)، عفونت‌های مجاری تحتانی تنفسی 71 (53-80)، بیماری مزمن انسداد ریوی 45 (33-53) و سرطان ریه 33 (28-36) است. کل مزایای اقتصادی سالیانه (1396) کاهش غلظت آلاینده PM2.5 شهر تبریز به سطح حداقل (µg/m3 4/2)، با استفاده از روش ارزش یک سال زندگی (VOLY) برابر 7/86 میلیون دلار، با استفاده از روش زندگی آماری (VSL) برابر 372 میلیون دلار و با استفاده از روش دیه، برابر 67 میلیون دلار محاسبه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلودگی هوای تبریز؛ آلاینده هوا؛ PM2.5 ؛ ارزیابی پیامدهای بهداشتی؛ ارزیابی اقتصادی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)