پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
زهرا حسینی [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، پرویز امیدی[استاد راهنما]، غلام جوان دولویی [استاد مشاور]
چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی زلزله های القایی مرتبط با برخی از سدهای بزرگ ایران (از دیدگاه توسعه پایدار) به مطالعه تاثیر احداث سد رد تغییرات لرزه خیزی مناطق پیرامونی آنها می پردازد. برای این منظور اطلاعات لرزه ای تا شعاع 60 کیلومتری اطراف 15 سد بزرگ ایران تهیه و مورد بررسی قرار گرفته است....... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زلزله های القائی سد #سد کرخه #سد کارون
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)