پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
زهرا مصلحی [پدیدآور اصلی]، حسین مهدی زاده شهری(استاد بازنشسته)[استاد راهنما]، موسی نقره ئیان [استاد راهنما]، محمدعلی مکی زاده [استاد مشاور]
چکیده: افیولیت سبزوار، یک مجموعه افیولیتی وسیع را در طول مرز شمالی خرده قاره ایران مرکزی ایجاد کرده و یکی از افیولیتهای ایران مرکزی به حساب می آید. سنگهای آذرین این مجموعه شامل: پریدوتیت ها(هارزبورژیت و دونیت)، پیروکسینیت، سرپانتینیت، گابرو و یک مجموعه بازیک با فابریک بالشی است..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#افیولیت سبزوار #رودنژیت #آلتراسیون #زنوتلیت #پکتولیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)