پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
مرتضی استیری [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، مهدی میرزایی[استاد مشاور]
چکیده: بازهای شیف نقش کلیدی در توسعه شیمی کئوردیناسیون دارند. یکی ازمهم ترین و بیشترین کاربردهای این ترکیبات این است که مانند پورفیرین ها فرآیند انتقال اکسیژن را با الگو برداری از آنزیم سیتوکروم 450-p به راحتی انجام داده و می توانند هیدروکربن های ساده را عامل دار کرده و واکنش های مختلف آنها راهدایت کنند. در چند سال گذشته تحقیقات وسیعی پیرامون نقش کاتالیزوری کمپلکس های بازشیف به منظور الگوبرداری از نقش آنزیمی آنها و همچنین درک بیشتر واکنش های شبه حیاتی آنزیم های سیتوکروم 450 -p صورت گرفته است. بیشتر این تحقیقات مربوط به اپوکسایش اولفین ها و هیدروکسیله کردن آلکان ها می باشد. اپوکسیدها حدواسط های سنتزی پرکاربردی هستند که به راحتی توسط واکنش های حلقه گشایی به طیف وسیعی ازترکیبات مفید در داروسازی،کشاورزی و صنعت تبدیل می شوند . واکنش اپوکسایش معمولاً توسط یک اکسنده و از طریق انتقال مستقیم اکسیژن به آلکن انجام می شود. اما این واکنش ها به تنهایی اغلب به آرامی انجام شده و راندمان های پایینی دارند. کمپلکس های بازشیف فلزات واسطه می توانند برای کاتالیز کردن این تبدیلات مورد استفاده قرار گیرند. در این پایان نامه با استفاده از لیگاند بازشیف 5 دندانه[dha)2dien ، [N3O2)، دو سیستم کاتالیزوری جدید برای اپوکسایش آلکن ها ارائه شده است. ابتدا با استفاده از سیستم کاتالیزوری باز شیف منگنز(III) هموژن و اکسیژن دهنده سدیم پریدات اپوکسایش برخی آلکن ها بررسی شد. در این سیستم، سیکلواکتن به عنوان آلکن مبنا انتخاب شد و عواملی مانند حلال، اکسیژن دهنده و مقادیر آنها بهینه شد. سپس ازطریق اتصال کووالانسی لیگاند به پلی استایرن کلرومتیله به عنوان تکیه گاه، کاتالیزور هتروژن باز شیف منگنز (III) حاصل شد. این کمپلکس توسط تکنیک های اسپکتروسکوپی موردشناسایی قرار گرفت. پارامتر هایی نظیر حلال و اکسیژن دهنده برای سیکلواکتن بهینه شد و در اپوکسایش سایر آلکن ها مورد استفاده قرار گرفت. این کاتالیزور هتروژن جدید دارای فعالیت کاتالیتیکی و راندمان بالاتری نسبت به نمونه هموژن می باشد و جداسازی و بازیابی آن از مخلوط واکنش به راحتی صورت می گیرد. به علاوه آزمایشات بازیابی نشان داد که دفعات متعدد بدون از دست دادن فعالیت کاتالیزوری قابل استفاده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازشیف #سالن #پورفیرین #سیتوکروم P-450 #پلی استایرن #اپوکسایش آلکن #سدیم پریدات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)