پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهسا عابدی بجستانی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: مشتقات کرومن [3،2-c] پیرازول ها دارای خواص بیولوژیکی متنوع از قبیل ضد فشارخون، ضد تومور ضد باکتری هستند. در این پژوهش، کرومن [3،2-c] پیرازول ها در آب مغناطیس و در دمای ͦ C80 سنتز شدند. این واکنش به‌صورت چهار جزئی با استفاده از اتیل استواستات، هیدرازین هیدرات، آلدئید و دایمدون یا سیکلوهگزا دی اون در شرایط بدون کاتالیزگر با بهره بالا انجام شده است. از مزایای این روش سبز، انجام واکنش در زمان کوتاه، کم‌هزینه بودن، استفاده نکردن از کاتالیزگر و مواد افزودنی و سازگاری با محیط‌زیست و بهره بالا است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کرومن [3 #2-c] پیرازول #آب مغناطیس #فاقد کاتالیزگر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)