پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
حسین رضائی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: H۴-پیران ها و H۴-کرومن‌ها دارای خواص بیولوژیکی گوناگون از قبیل ضد باکتریای، ضد سرطانی، ضد ایدز و ضد انعقاد می‌باشند. در این پژوهش مشتقات مختلف ۲-آمینو-‌۵-اتوکسی کربونیل -4-آریل-‌۳-سیانو-۶‌-متیل‌‌-‌H۴-پیران‌ها از واکنش چندجزیی اتیل استواستات، مالونونیتریل و آلدهید‌های مختلف در حضور کربنات پتاسیم در حلال آب مغناطیس شده و دمای 70 درجه‌سانتیگراد سنتز گردید. همچنین مشتقات ۲-آمینو-۳-سیانو-۷-هیدروکسی-4-آریل-‌H۴-کرومن‌ها از واکنش چندجزیی رزورسینول، مالونونیتریل وآلدهید‌های مختلف در حضور کربنات‌پتاسیم در حلال آب مغناطیس شده و دمای 70 درجه‌سانتیگراد سنتز گردید. از مزایای این روش می توان به کم بودن هزینه، بهره‌ی بالا،سازگار با محیط زیست و آسان بودن روش اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واکنش های چندجزیی #H۴-پیران ها #H۴-کرومن‌ها #آب مغناطیس شده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)