پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سمیرا شوروزی [پدیدآور اصلی]، محمود چمساز [استاد راهنما]، نرجس اشرف [استاد مشاور]
چکیده: جهت مشاهده چکیده به فایل پیوست مراجعه نمایید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکترود یون گزین #نانولوله‌های کربنی #پتانسیومتری #بنزو15-کرون-5 #نقره.
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)