پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیر فرخنده [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: بنزایمیدازول‌ها ترکیباتی با خواص دارویی و زیستی فراوان می‌باشند؛ به همین منظور در این پروژه مشتقات جدیدی از ۳،۲،۱-تری آزول‌های متصل شده به بنزایمیدازول‌ها در حلال آب مغناطیس شده سنتز شد. از واکنش ۲-متیل بنزایمیدازول با پروپارژیل برمید ترکیب ۲-(متیل تیو)-۱-(پروپ-۲-این-۱-ایل)بنزایمیدازول سنتز گردید؛ سپس از واکنش ۲-(متیل تیو)-۱-(پروپ-۲-این-۱-ایل)بنزایمیدازول با آریل آزیدهای مختلف در حضور کاتالیزگر مس(II) استات و سدیم آسکوربات در دمای C°۵۰ و حلال آب مغناطیس شده، مشتقات جدیدی از ۳،۲،۱-تری آزول های متصل شده به ۲ـتیو بنزایمیدازول سنتز گردید. از مزایای این روش می توان به ملایم بودن شرایط واکنش، راندمان بالا و کوتاه بودن زمان واکنش اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بنزایمیدازول #3 #2 #1-تری آزول‌ #آریل آزید #آب مغناطیس شده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)