پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سمیه فتح اللهی [پدیدآور اصلی]، فاطمه مصدرالامور[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در کار تحقیقاتی حاضر، الکترود کربن شیشه به وسیله پلی آنیلین PMAS به روش الکتروشیمیایی اصلاح شد و سپس الکترود اصلاح شده جهت اندازه گیری دوپامین مورد استفاده قرار گرفت. تکنیک های ولتامتری چرخه ای ، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند. الکترود اصلاح شده با پلی آنیلین- PMAS پاسخ الکتروشیمیایی بهتری از الکترود کربن شیشه برهنه، کربن شیشه اصلاح شده با پلی آنیلین و کربن شیشه اصلاح شده با PMAS نشان داد. تحت شرایط بهینه، الکترود پاسخ خطی خوبی در محدوده 6/0-0/2 میکرو مولار نشان داد. حد تشخیص روش 0/1 میکرومولار و حساسیت حسگر µA.Mm-1/982به دست آمد. همچنین الکترود مورد نظر تکرارپذیری و پایداری خوبی را نشان داد. استفاده از الکترود اصلاح شده فوق در تعیین دوپامین در نمونه های آب شهر، سرم خون و دوپامین هیدروکلرید تزریقی موفقیت آمیز بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکترود کربن شیشه #پلیمر هادی #دوپامین #پلی آنیلین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)