پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محمود نوروزی [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]، مصطفی محمدپور امینی [استاد مشاور]
چکیده: آلکواکسیدهای فلزی با فرمول عمومی M(OR)n، به طور گسترده ای به عنوان کاتالیست و پیش ماده برای تهیه ی سرامیک ها به شکل لایه ها و الیاف نازک، به روش های CVD یا سل-ژل بکار می روند. دیده شده است که بیشتر آلکواکسیدهای فلزی در برابر گروه هیدروکسیل بسیار واکنش پذیر هستند و به سادگی با رطوبت هیدرولیز می شوند. بنابراین پایدارسازی آن ها با لیگاندهای کی لیت کننده یا گروه های حجیم، در فرآیند سل-ژل مورد توجه است.... برای مشاهده ادامه این چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تیتانیوم 2-پروپواکسید #هافنیم 2-پروپواکسید #نایوبیوم اتواکسید #تری فنیل متانول #1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان #8-هیدروکسی کوئینولین #متیل 2-پیریدیل کتون اکسیم #پراش سنجی پرتو X از تک بلور

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)