پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
معصومه فقانی [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: برای مشاهده این چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکواکسیدهای فلزی #پیریدین 2-کربالدهید اکسیم #4-ترشیو بوتیل بنزیل الکل #ساختار بلوری #روش جابجایی الکل #پراش پرتو X از تک بلور

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)