پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
موسی منگلی‎زاده دوجی [پدیدآور اصلی]، محمدباقر رحمانی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در دنیای امروز اهمیت انرژی بر کسی پوشیده نیست. بر همین اساس محققان زیادی برای انرژی از روش‌های تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی که سلول خورشیدی یکی از روش‌های استفاده از آن می باشد تحقیقات گسترده ای انجام می‌دهند. در این پایان نامه نانوکامپوزیت های WO3/RGO با روش هیدروترمال سنتز و پودر آن برای ساخت در سلول خورشیدی رنگدانه ای استفاده شد. در این تحقیق گرافن اکسید را با درصدهای مختلف 1/0، 3/0، 5/0 و 7/0 با WO3 ترکیب شده و به ترتیب نمونه‌های RW1 ، RW3 ، RW5 و RW7 نامگذاری شدند. مشخصه‌یابی‌های رامان، FTIR ، XRD ، FESEM و EDX را برای ماده سنتز شده انجام گرفت و در مقایسه با مقالات علمی کارشده مطابقت خوبی نشان داد. در ادامه برای بررسی کاربرد نانو کامپوزیت‎های سنتز شده، چهار عدد سلول خورشیدی رنگدانه‎ای شامل یک نمونه از WO3 خالص و سه قطعه با استفاده از نانوپودرهای RW3, RW5 و RW7 ساخته شد. آنالیزهای مختلف از جمله IPCE و ولتاژ-جریان بر روی قطعات ساخته شده، انجام گرفت. با توجه به نتایج حاصل نمونه RW7 بیشترین عملکرد را برای سلول خورسیدی نشان داد که می‎توان گفت با افزایش درصد گرافن، ورقه‌های آن با تنگستن اکسید خوب ترکیب شده و بازده بهتری می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت؛ اکسید گرافن کاهش یافته؛ اکسید تنگستن؛ سلول خورشیدی رنگدانه‎ای؛ هیدروترمال
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)