پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
الهه قلعه‌قافی [پدیدآور اصلی]، محمدباقر رحمانی[استاد راهنما]
چکیده: : در این رساله به مطالعه ریخت‌شناسی، ویژگی‌های ساختاری و اپتیکی نمونه‌های نانوکامپوزیت بر پایه دی سولفید مولیبدن (MoS2) شامل نانوکامپوزیت‌های MoS2/PANI، MoS2/RGO و MoS2/PANI/RGO تهیه شده به روش گرمابی پرداخته شده است. سپس نمونه‌های نانوکامپوزیت سنتز شده به عنوان ماده حسگری در ساخت حسگرهای مقاومتی و شاتکی برای شناسایی گاز آمونیاک به کار گرفته شدند. الگو‌های XRD سنتز موفقیت‌آمیز نانوکامپوزیت‌ها را تایید کردند و طیف‌نگاری رامان تشکیل هر دو فاز T2 و H2 از MoS2 را در نمونه‌های نانوکامپوزیت نشان داد. با توجه به تصاویر FESEM، نانوکامپوزیت‌های MoS2/PANI از نانوالیاف‌های PANI احاطه شده توسط نانوصفحات MoS2 تشکیل شده‌اند و مورفولوژی متخلخلی ایجاد کرده‌اند که ویژگی‌های حسگری آن‌ها را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد. تصاویر FESEM از نانوکامپوزیت‌های MoS2/RGO با درصدهای متفاوت GO نشان می‌دهد که نانوکامپوزیت‌ها از نانوورقه‌های بسیار نازک MoS2 تشکیل شده‌اند که سطح RGO را می‌پوشانند. همچنین، تصویر FESEM از نمونه نانوکامپوزیت سه‌تایی MoS2/PANI/RGO نشان می‌دهد که نانوصفحات MoS2 بر روی نانوصفحات RGO رشد یافته و نانوالیاف‌های PANI بر روی نانوصفحات MoS2گل‌مانند لنگر انداخته‌اند. بعلاوه تعداد زیادی نانوذرات طلا جدا از هم با توزیع یکنواخت، بر روی سطح نمونه‌های نانوکامپوزیت سه‌تایی MoS2/PANI/RGO و MoS2 بارگذاری شده با طلا مشاهده شد. نتایج تست‌های حسگری نشان داد، پاسخ حسگر مبتنی بر نانوکامپوزیتMoS2/PANI ، با نسبت وزنی یکسان از آمونیوم هپتا مولیبدات و PANI، حدود % 44/1 در ppm 100 گاز آمونیاک بدست آمد. پاسخ حسگر مبتنی بر نانوکامپوزیتMoS2/RGO با % 10 از GO نیز، حدود % 41/1 در ppm 500 گاز آمونیاک بدست آمد، که بسیار بیشتر از حسگرهای مبتنی بر MoS2 و PANI است. در بین تمامی حسگرهای مقاومتی-شیمیایی و شاتکی ساخته شده نیز، حسگر شاتکی از نمونه نانوکامپوزیت سه‌تایی بارگذاری شده با طلا دارای بیشترین میزان پاسخ % 88/76 نسبت به ppm 50 گاز آمونیاک است. این حسگر همچنین می‌تواند گاز آمونیاک را تا ppb 500 تشخیص دهد و گزینندگی بالایی از خود نشان می‌دهد، که آن را به یک نامزد جذاب برای کاربردهای حسگری گاز آمونیاک در دمای اتاق تبدیل می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مواد دو بعدی؛ MoS2؛ پلی آنیلین؛ اکسید گرافن کاهش یافته؛ نانوکامپوزیت؛ حسگر آمونیاک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)