پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
صدیقه رضاپور [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد راهنما]، مسلم احمدوند [استاد مشاور]
چکیده: در این رساله به مطالعه تمام نگاری (Holography) امواج گرانشی حاصل از گذار فاز دینامیک رنگ کوانتومی QCD)) مرتبه اول کیهانی پرداخته‌ایم. زمانی که سن جهان حدود 10-10 ثانیه باشد گذار فاز الکتروضعیف رخ می‌دهد که در آن تقارن بین برهمکنش‌های ضعیف و الکترومغناطیس شکسته می‌شود. پس از آن حدود10-5 ثانیه پس از مهبانگ گذار فاز پلاسمای کوارک-گلوئون به فاز هادرونی رخ داده است. از آنجا که گذار فازهای مرتبه اول در کیهان اولیه می‌توانند باعث تولید امواج گرانشی شوند، در این رساله، با مطالعه گذار فاز مرتبه اول کیهانی دینامیک رنگ کوانتومی(QCD) امواج گرانشی ناشی از تحول حباب‌ها را با الگوهای‌ تمام‌نگاری محاسبه می‌کنیم. با استفاده از دوگانی گرانش- پیمانه و تناظر بین گذار فاز مرتبه اول هاوکینگ-پیج و گذار فاز محصور- نامحصور، طیف امواج گرانشی حاصل را در حضور جفت‌شدگی گاوس-بونت به‌دست می‌آوریم. به علاوه، نشان می‌دهیم که آشکارساز‌های μ-Ares،Tiaji وSKA قادر خواهند بود این امواج گرانشی را آشکارسازی کنند که شاهدی برای گذار فاز مرتبه اول محصور- نامحصور است. از طرفی امواج گرانشی به جفت‌شدگی وابسته هستند و ما این امواج را در پتانسیل باریوشیمیایی محدود در نظر گرفته‌ایم. کمیت‌های کلیدی مشخص کننده طیف چگالی انرژی موج گرانشی را در حضور جفت‌شدگی به دست می‌آوریم. نتیجه می‌گیریم که امواج صوتی نقش مهمی در طیف چگالی انرژی موج گرانشی دارند. همچنین، سناریوی ابرسرمایش را در طی گذار فاز QCD در نظر می‌گیریم و نشان می‌دهیم که امواج گرانشی تولید شده در این دوره نیز با آزمایش‌های FAST، NANOGrav، μ -Ares، Tiaji،IPTA و SKA قابل تشخیص هستند. در ادامه، بر رویکرد تقریب غلبه دیلاتون/رادیون تمرکز می‌کنیم، کنش جهش دوگان و مدت زمان گذار فاز در دمای تشکیل حباب را پیدا می‌کنیم و مقادیر کلیدی طیف موج گرانشی را از طریق این رویکرد برای گذار فاز سریع و ابرسرمایش بدست می آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جفت‌شدگی گاوس بونت #گذار فاز QCD #تمام‌نگاری #امواج گرانشی #دوگانی گرانش-پیمانه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)