پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهسا بابائی [پدیدآور اصلی]، سید ایمان حسینی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه از پلاسمای قوس لغزان و پلاسمای DBD برای پردازش سطح چرم طبیعی به منظور افزایش آب‌دوستی استفاده شده است. پلاسمای قوس لغزان و پلاسمای DBD در فشار اتمسفری کار می‌کنند و نیاز به تجهیزات گران قیمت خلا را ندارند. همچنین دارای امکان پردازش مستمر و یکنواخت سطح را نیز دارند. نمونه‌ها با پلاسمای هوا و پلاسما‌ی بخار آب پردازش شدند. خواص سطح چرم‌های تحت پردازش با میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد. آب‌دوستی سطح با زاویه تماس آب، زمان جذب و ظرفیت جذب تجزیه و تحلیل شد. نتایج زاویه تماس نشان داد که پس از پردازش، زاویه تماس نمونه‌ها کاهش پیدا کرده و سطح چرم آب‌دوست شده است. اثر پردازش پلاسما بر خواص مکانیکی چرم با استفاده از روش اندازه‌گیری استحکام کششی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که تکنولوژی پلاسما می‌تواند نیازهای صنعت چرم از جمله توانایی بالا، سادگی فنی و اقتصاد مورد نیاز را فراهم کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چرم طبیعی #پلاسمای قوس لغزان #پلاسمای DBD #آب‌دوستی #پردازش #سطح اصلاح شده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)