پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مریم درویش [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]، سید محمود سادات کیایی [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه،ما به مطالعه و بررسی راکتور آزمایشی گداخت هسته ای کوچک با استفاده از روش محصورسازی اینرسی پرداخته ایم.راکتور موردنظر،به صورتی طراحی شده است که شرایط لازم جهت دستیابی به نقطه پایایای و حتی بیشتر را دارد.در اینجا با استفاده از مفاهیم فیزیکی مربط به گداخت هسته ای،ابتدا دو دستگاه پلاسمای کانونی نوع مدر که هر کدام دارای ولتاژ kv200 و انرژی MJ3 می باشند طراحی شدند.سپس با استفاده از قوانین فیزیکی مربوط به محصورسازی گداخت لختی،هدف محرک غیر مستقیم را طراحی نمودیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#راکتور #گداخت هسته ای #دستگاه پلاسمای کانونی #محصورسازی مغناطیسی #محصور سازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)